Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Kazuistika

Stránka naposledy upravena 21:09, 12 Zář 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno Lucií Knotovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Obsah stránky:

  Výklad hesla

  Kazuistika nebo též případová studie patří mezi výzkumné metody a zabývá se popisem jednotlivých případů, např. vznikem, průběhem a vyléčením duševní choroby apod. Stejně jako jedince se může kazuistika týkat i skupiny lidí či instituce. Slouží jako pomoc a srovnání pro podobné případy. (Hartl, Hartlová, 2004, s. 253)

  Kazuistika (případová studie) patří mezi metody často používané v klinické psychologii. Jedná se o způsob práce s jednotlivým případem, kdy si přehledně (podle daného schématu) uspořádáme všechna fakta, která jsou nám o případu známa a následně je analyzujeme. Díky metodě případových studií lze postihnout některé souvislosti, které nejsou na první pohled zjevné a tím nám umožňuje pochopit celý případ do hloubky. Následně je pak zvolen adekvátní přístup k řešení celého případu.

  Možná osnova kazuistiky

  1) Uvedení případu, krátká charakteristika současných obtíží (anonymní, pouze věk a pohlaví)

  2) Anaméza 

  • rodinná (rodiče: vzdělání, přibližný věk, stav, případné problémy, sourozenci: počet, pohlaví, věk, případné problémy, další důležité údaje podle okolností)
  • osobní anamnéza dítěte (průběh těhotenství a porodu, psychomotorický vývoj, řeč, případné úrazy, nemoci, školní vývoj: jesle, MŠ, nástup do školy: zralost, odklad, adaptace na školní zařízení, prospěch, problémy).

  3) Současný stav dítěte

  4) Problémy dítěte (počátek a vývoj současných obtíží,  diagnostické údaje- vyšetření v poradně, vlastní pozorování či vyšetření, relevantní data ze školy a od rodičů.

  5) Analýza případu (předpokládané či doložené příčiny problémů, souvislosti mezi zjištěnými daty, interpretace dat).

  6) Návrh intervence (popis již provedených intervencí ve škole, v poradně apod., návrh možných řešení situace- u dítěte, v rodině, ve škole, v poradně či jiných zařízeních).

  Použité zdroje a literatura

  • HARTL, P; HARTLOVÁ,H. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2004. ISBN: 80-7178-303-X.
  • OPATŘILOVÁ, D. Pedagogicko- psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno:Pedagogická fakulta MU, Katedra speciální pedagogiky, 2008. ISBN: 978-80-210-3977-3.
  Klíčová slova
  • kazuistika
  • klinická psychologie
  • kvalitativní výzkum
  • případová studie