Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Dyspraxie

Stránka naposledy upravena 09:55, 28 Črvec 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Toto heslo bylo založeno Věrou_Gošovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

   

  Výklad hesla

  Jedná se o specifickou vývojovou poruchu motorických funkcí. Podobně jako dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie patří i dyspraxie mezi specifické vývojové poruchy učení. Všechny uvedené poruchy se mohou vyskytovat samostatně, často se však navzájem kombinují.

  Dyspraxie je specifická vývojová porucha motorických funkcí u dítěte s inteligencí průměrnou a vyšší. Dítě s dyspraxií vykazuje rozdíl mezi pohybovými schopnostmi a věkem. Má obtíže při osvojování komplexních pohybových dovedností. Hrubá motorika je ve vývoji opožděná a dítě má problémy v nápodobě viděných pohybů. Následně si obtížně osvojuje úkoly vyžadující jemnou motoriku.
  Dítě trpící touto poruchou je často označováno za neobratné, nemotorné či nešikovné.
   
  V minulosti byly tyto obtíže známy také pod názvy:
  - syndrom nešikovného dítěte
   
  - minimální mozková dysfunkce
   
  Jedná se o poruchu či nezralost v uspořádání pohybů, která vede k dalším problémům v oblasti jazyka, percepce a myšlení
  - problém základní struktury - svalová ochablost a nepružnost nebo snížený svalový tonus provázený naopak zvýšenou pružností a pohyblivostí
  - přijímání informací a plánování aktivit - obtíže promyslet a naplánovat co a jak má být uděláno.
  - percepční obtíže -v oblasti zrakového nebo sluchového vnímání.
  - obtíže vykonat pohyb (činnost) - děti mohou mít problémy s tím, že neví, jaký první krok mají udělat; mají potíže s časovou posloupností a návazností pohybů.
  - porucha v koordinaci očních pohybů patrná obzvláště při čtení
  - porucha motoriky mluvidel
   
   

  Doporučená literatura a odkazy <Upravit stránku>

  Literatura:

  • KIRBYOVÁ, A.: Nešikovné dítě. Praha: Portál, 2000.
   

   

  Klíčová slova
  • dyspraxie
  • porucha motorických funkcí