Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Dysgrafie

Stránka naposledy upravena 09:28, 28 Črvec 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Toto heslo bylo založeno Věrou_Gošovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

   

  Výklad hesla

  Příčinu vzniku dysgrafie nebývá  většinou možné přesně zjistit. Přesto je několik faktorů, které s poruchou souvisí: 

       - dědičnost (genetická predispozice) 
       - prenatální faktory (okolnosti ovlivňující vývoj plodu v těle matky) 
       - porodní komplikace 
       - postnatální faktory - poranění hlavy, nádory, otravy atd. 
   
  Dysgrafie může existovat samostatně, ale častěji se vyskytuje spolu s jinými poruchami učení, jako je dyslexie, dyskalkulie, poruchy pozornosti s hyperaktivitou nebo bez ní atd. 
  Známky a symptomy v písemném projevu:
  1. Objevují se mezery mezi slovy v místech, kde nemají být (přes vhodný čas a pozornost při úkolu).  
  1. Nepravidelná struktura písma, vyskytují se nepravidelnosti ve velikosti, tvaru a sklonu písma.  
  2. Objevuje se směs různých forem písma (velká, malá písmena, kurzíva, tiskací a psací písmena dohromady.
  3. Nedokončená slova, písmena nebo vynechaná slova.  
  4. Nekonzistentní mezery mezi slovy a písmeny.  
  5. Potíže s porozuměním textu (soustředí se na psaní, ne na obsah). 
  6. Opis nebo psaní je pomalé . 
  7. Špatně rozvržený list papíru (může začít psát uprostřed stránky).  
  8. Má velké potíže s přemýšlením a psaní současně (psaní poznámek, tvůrčí psaní). 
  Objevuje se „podivná“ pozice těla při psaní. Špatný úchop tužky. Bolest ruky i při krátkém písemném projevu. 
  Úzce souvisí s dysortografií, velmi často se objevují společně. Reedukace je zaměřena na celou osobnost dítěte. V úvodu musí být dítě dostatečně motivováno pro práci, poté následují cvičení zaměřená na rozvíjení těch dovedností, které psaní podmiňují. Reedukaci dysgrafie nelze v žádném případě omezit na opisování cvičení a přepisování sešitů. 
   

  Doporučená literatura a odkazy <Upravit stránku>

  Literatura:
  • JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H., SOVOVÁ, H. Specifické poruchy učení na 2. stupni základní škol. Praha: D+H, 2001.  
  • MATĚJČEK, Z. Dyslexie – specifické poruchy učení. 3. vyd. Jinočany: H&H, 1995. 
  • MÍCHALOVÁ, Z. Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2001.  
  • POKORNÁ, V. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. 3. vyd. Praha: Portál, 2002.  
  • POKORNÁ, V. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. 3. vyd. Praha: Portál, 2001. 
  • ŘÍČAN, P. Cesta životem, Praha: Panorama, 1990. 
  • ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha: Portál, 2003.
  Použité odkazy:

   

  Klíčová slova
  • SPU
  • dysgrafie
  • obtíže při psaní
  • problémy v učení