Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Doporučená literatura a odkazy

Stránka naposledy upravena 21:32, 27 Led 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Obsah
  Žádné titulky
  Literatura:
  • MACHKOVÁ, E. Základy dramatické výchovy. Praha: SPN, 1980.
  • VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Agentura Strom, 1998.
  • VALENTA, M. Dramaterapie. Praha: Portál, 2001.
  • MAJZLANOVÁ, K. Dramaterapia, Bratislava: Humanis, 1999.
  • VOŽDOVÁ, M. Formativní vliv dramaterapie na klienty s mentální retardací v ústavu sociální péče, Brno: PF MU, 2007.
  Odkazy:
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova