Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Breptavost

Stránka naposledy upravena 09:50, 11 Kvě 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno Věrou_Gošovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Výklad hesla

  Breptavost, na rozdíl od koktavosti, nepůsobí dítěti žádné psychické a komunikační potíže.
  Řeč je enormně rychlá, artikulace nedbalá, často dítěti z těchto důvodů není rozumět. Mnohdy děti v předškolním věku napodobují mluvní vzor překotné řeči rodičů nebo sourozenců. Jestliže je zrychlení tempa řeči výrazné a dítě ho nezvládá, mohou se objevit projevy podobné jako u koktavosti.
  • opakuje první slabiky ve slově, popř. celá slova
  • vytváří tlak na první hlásky slov (P..., B..., K...).
  U těchto dětí se neprojevují obavy z reakce okolí na jejich nápadně přerušovaný řečový projev.
  Logopedická péče se zde zaměřuje na nácvik vnímání a zpomalování řečového tempa a na pečlivou artikulaci.
  Jaké jsou projevy breptavosti:
  • zrychlené tempo řeči, řeč se stává až nesrozumitelnou
  • hláskové skupiny se redukují, vznikají zkomoleniny
  • artikulace je setřelá
  • změny v pohybech a celkovém chování
  • pohyby jsou rychlé, zbrklé až překotné

  Použité zdroje a literatura:

  • Logopedie online [online]. 2010 [cit. 2010-11-15]. Dostupné z WWW:<http://www.logopedonline.cz >.
  • ŠKODOVÁ, Eva; JEDLIČKA A KOLEKTIV, Ivan. Klinická logopedie . 2., aktualiz. vyd. [s.l.] : Portál, 2007. 615 s. ISBN 9788073673406.
  Klíčová slova
  • breptavost
  • logopedická péče