Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Braillovo písmo

Stránka naposledy upravena 08:31, 30 Kvě 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno Lucií Knotovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Výklad hesla

  Braillovo slepecké písmo je specifický druh písma určený pro lidi se zrakovým postižením (lidé s těžce slabým zrakem, lidé nevidomí). Nevidomé osoby používají Braillovo písmo ke čtení a psaní. Základ Bralilova písma tvoří kombinace šesti bodů, kdy jednotlivá písmena jsou tvořena vytláčením kombinací jednoho až pěti bodů. Celá soustava se skládá ze 64 kombinací, které čtenář vnímá hmatem.  (Pipeková, 2010, s. 258)

  Speciální systém bodového písma vytvořil sám nevidomý, francouzský učitel Louis Braille (1809-1852). Braillovo písmo představuje dodnes nepřekonanou, hmatem čitelnou náhradu běžného černotisku. Kombinace vytlačených bodů v základní šestibodové struktuře každého znaku dovoluje zapisovat nejenom kompletně jakoukoli abecedu (včetně interpunkčních znamének), ale zároveň i matematické operace, nebo dokonce hudební notové party. Pro rychlejší a snadnější zapisování znaků Braillova písma je už od roku 1897 k dispozici speciální psací stroj, tzv. Pichtův psací stroj (zkonstruoval jej německý tyfloped Oskar Picht ). Tento stroj je vybaven 6 klávesami pro zápis jednotlivých bodů ve struktuře každého znaku, kdy konkrétní znak se zapisuje současným stlačením kombinace příslušných kláves odpovídajících vytlačeným bodů ve struktuře tohoto znaku. (Slowík, 2007, s. 54)

  Použité zdroje a literatura

  • PIPEKOVÁ, J.Kapitoly ze speciální pedagogiky.3.vyd.Brno:Paido, 2010. ISBN: 978-80-7315-198-0.
  • SLOWÍK, J. Speciální pedagogika. 1. vyd.Praha: Grada, 2007. ISBN: 978-80-247-1733-3.
  Klíčová slova
  • Louis Braile
  • Pitchův psací stroj
  • bodové písmo
  • braillovo písmo
  • písmo
  • zrakové postižení