Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Blended learning

Stránka naposledy upravena 20:08, 16 Zář 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

   

  Toto heslo bylo založeno Danielou Růžičkovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.

  Výklad hesla

  Kombinace e-learningu a klasické prezenční výuky. Cílem takového řešení je eliminovat nevýhody a využít výhody obou dvou způsobů výuky.

  Zatímco e-learning nabízí možnost studovat bez časově i organizačně náročného dojíždění do jednoho místa setkání tváří v tvář učitelů a studentů a možnost volit si individuálně čas a délku věnovanou studiu výukových materiálů a plnění zadaných úkolů, prezenční výuka nabízí bezprostřední kontakt, okamžitou zpětnou vazbu a možnost vyzkoušet si ve vhodném prostředí a s přímou podporou učitele praktické činnosti.

  Využívá se tam, kde není jistota, že cílová skupina je připravená využívat moderní technologie a nástroje on-line výuky, v tomto případě se organizují úvodní prezenční workshopy – dílny e-learningových kurzů, kde se účastníci seznámí s nástroji, které v e-learnigové části výuky budou používat.

  Současně prezenční setkání umožňují účastníkům se seznámit, navodit komunitní atmosféru otevřenou komunikaci a sdílení zkušeností a překonat tak snáz bariéry, které by se jim v pouhé elektronické komunikaci obtížně překonávaly. Prezenční setkání také může být zařazeno i na konec e-learningového kurzu, kde studenti prezentují svoje závěrečné práce, navzájem si je hodnotí a se svými učiteli uzavírají celý kurz.

  Kombinace prezenčních setkání a e-learningové formy výuky se využívá také tam, kde jsou součástí výuky laboratorní práce vyžadující specializovaná pracoviště, nebo tam, kde je třeba nácvik dovedností, při kterých je nezbytný kontakt tváří v tvář.

  Zpravidla se pojem blended learning používá tam, kde e-learning je doplňován prezenčními setkáními. Kombinace prezenční výuky a e-learningu je využívána také v opačném poměru, kde časově dominantní prezenční výuka je rozšířena o možnost sdílet výukové materiály v on-line prostředí a o možnost využívat v přípravě na výuku on-line nástroje komunikace a sdílení dokumentů.

  Použité zdroje a literatura

  Klíčová slova
  • ICT
  • e-learning