Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Skandinávie

Stránka naposledy upravena 11:14, 15 Kvě 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

  Architektura skandinávských zemí se vyvíjela pod vlivem Nizozemí, ve druhé polovině 17. století i Francie a Itálie, aniž vytvořila vlastní národní sloh. Nejvýznamnější stavby (především v Dánsku a Švédsku) vznikly v souvislosti s budováním representativních královských rezidencí.

  Dánsko: ještě manýristický styl raně barokní architektury zde representujezámek Rosenborg(1607- 1617) aburza v Kodani(1619-1631, 1639-1640).

  Nástup barokního klasicismu začal s výstavbouzámku Charlottenborgu(od r.1672)      a vyvrcholil okolo poloviny 18. století v sídelnímzámku Christianborgu(1733-1745), vrchol­ném díle dvorního architekta Christiana VI. a Frederika V.Nicolaje Eigtveda (1701-1754).

  Švédsko: směřování švédské architektury k baroknímu klasicismu francouzského typu předurčilo již      v roce 1639 povolání Francouze Simona de la Vallée jako královského architekta. Nejvýznamnější díla zde vytvořili jeho následovníci: syn Jean de la Vallée (1620-1696)a především žák Nicode- mus Tessin starší (1615-1681)společně se svým synem Nicodemem Tessinem mladším (1654- 1728).

  Příklady švédské barokní architektury:

  Riddarhuset ve Stockholmu(Riddarsholmský kostel; od r. 1671; Simon de la Vallée, Jean de la Vallée);

  zámek Drottningholm u Stockholmu(1662-1685;Nicodemus Tessin starší);

  Královský zámek ve Stockholmu(1697-1728;Nicodemus Tessin mladší.Celková koncep­ce zámku dokládá Tessinovu znalost francouzské a italské architektury, jakož i Berniniho návrhu průčelí Louvre, jehož dynamické pojetí zde převedl do klasicky střízlivých forem).

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova