Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Portugalsko

Stránka naposledy upravena 11:08, 15 Kvě 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

  Období baroka je v Portugalsku vymezeno nástupem nové královské dynastie Braganza v ro­ce 1640 a dobou vlády Jana V. do roku 1750. Nový sloh se zde nejdříve projevoval v uměleckých řemeslech, např. v tvorbě dřevěných zlacených retáblů - talbas a dekoru modrobílých kachlíků zva­ných azulejos (jedinečným příkladem použití této techniky je výzdoba zahradní architektury Palá- cio Fronteira v Benfice u Lisabonu, budovaného od roku 1667, kde jsou z keramických ob­kladů vytvořeny mj. i velké obrazy rodových předků).

  První ryze barokní stavbu v Portugalsku representuje kostel Santa Engracia v Lisa­bonu (započatý roku 1682), jehož projekt vypracoval podle vzoru Bramantova chrámu sv.Petra významný architekt João Antunes (kol. 1645-1712).

  Nebývalý rozmach stavební činnosti, který umožnil příliv zlata a diamantů z Brazílie, se pro­jevil v řadě ambiciózních (často nedokončených) projektů portugalského dvora. Jedním z nich je klášterní rezidence (královský palác a klášter) v Mafře (budovaná od roku 1717), která svojí rozlohou překonává podobnou rezidenci ve španělském El Escorialu.

  Mimo působnost dvora se na severu Portugalska rozvíjela vlastní architektonická škola, je­jímž zakladatelem byl Niccolò Nasoni (1691-1773) působící v Portu. Jeho hlavním dílem je zde kostel dos Clérigos (budovaný od r. 1732) s elipsovitým půdorysem a bohatě zdobeným průče­lím.

  Druhé centrum portugalské pozdně barokní architektury vzniklo v Braze, kde působil arcibis­kup Rodrigo de Moura Teles, který se zasloužil o zvelebení města a vybudoval v jeho okolí řadu klášterů a konventů. Jeho zásluhou zde vznikl i komplex Santuário do Bom Jesus do Monte (1784-1811) s křížovou cestou, která představuje svým architektonicko-sochařským řešením jedi­nečnou syntézu křesťanských a pohansko-antických motivů vkomponovaných do přírodní scenérie pahorku nad Bragou.

  Klenotem portugalské rokokové architektury je letníkrálovský palác v Queluzu u Lisabonu (vybudovaný po roce 1747) v podobě trojkřídlé stavby s čestným dvorem, jehož interié­ry jsou podle francouzského vzoru vyzdobeny rocaillovým dekorem, gobelíny a malbami.

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova