Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Sochařství

Stránka naposledy upravena 10:49, 24 Dub 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

  Neoklasicismus na začátku 19. století přinesl výrazné upevnění figurální tradice spojené s názorem, že zobrazování lidského těla představuje vrcholný námět výtvarného umění a pro sochaře znamená nejlepší způsob harmonického spojení obsahu a formy. Tento názor byl šířen teoretiky umění i předními osobnostmi evropské kultury, jakými byly například Johann Wolfgang von Goethe („Vrcholným  dílem všeho výtvarného umění je podat důstojnost člověka pomocí lidské formy …“) nebo filosof Georg Wilhelm Friedrich Hegel (nejvyšším projevem krásy v přírodě je člověk), a v podstatě předurčil charakter sochařské tvorby celého 19.století.

  Krátká realistická revoluce, která se objevila kolem poloviny století, korigovala přílišnou citovost a lyričnost romantického sochařství, ale nakonec vyústila v naturalismus a nudnou, obsahově prázdnou nadprodukci.

  Akademické sochařství druhé poloviny věku zaplavilo evropská města mnoha výpravnými pomníky význačných osob a  podílelo se na výzdobě representativních architektur i řadových domů, přičemž však podléhalo (ne)vkusu různorodé objednavatelské klientely. Teprve na přelomu 19. a 20. století došlo k prolomení začarovaného kruhu různých projevů alegorismu, dobového národního nebo historizujícího idealismu či podbízivého naturalismu, v nichž se sochařská tvorba pohybovala, a  nastal rozkvět opravdového sochařského umění.

  Tradiční dělení vývoje sochařství na

  -          klasicismus,

  -          romantismus,

  -          realismus,

  -          akademismus

  -          symbolismus a secesi

  podává pouze přibližný obraz hlavních uměleckých proudů 19. století, které, i když následovaly za sebou, se také částečně prolínaly, koexistovaly vedle sebe nebo se znovu objevovaly jako „neo“ proudy (směry či tendence) v nových kulturně-společenských souvislostech.

   

  Aktuální obsah:

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova