Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Anglie

Stránka naposledy upravena 12:30, 24 Dub 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

  ANGLIE:   malířství anglického symbolismu již mělo své předchůdce v některých umělcích období preromantismu, a to zejména v tvorběanglického básníka a malíře Williama Blakea, jenž předjímal symbolismus svými mystickými vizemi s vlastní teosofickou symbolikou, a podobně zaměřeného malíře Heinricha Füssliho.

  Dalšími předchůdci symbolismu a secese v Anglii byli preraffaelisté a jejich následovníci, jejichž díla (např. v  tvorbě Edwarda Burne-Jonese nebo Danta Gabriela Rossettiho), plná předmět-né symboliky, předjímají secesi jak volbou témat, tak svým dekorativismem a ornamentálně stylizovaným linearismem.

  V návaznosti na tvorbu Williama Blakea, preraffaelisty, ale i japonský dřevořez či dílo Toulouse-Lautreca, tvořil nejvýznamnější umělec anglické secese Aubrey Vincent Beardsley (1872-1898).

   

  AUBREY VINCENT BEARDSLEY (1872 – 1898):   kreslíř a ilustrátor; nejvýznamnější představitel anglické secese v oboru kresby a ornamentálního designu. V návaznosti na tvorbu Williama Blakea, preraffaelisty, japonské dřevořezy ukiyo-e, řecké vázové malířství, plakáty Toulouse-Lautreca a další inspirativní zdroje vytvářel originální perokresby, jejichž styl byl (mj. i z důvodu snadné reprodukce pro tisk) založen na tenké ornamentální lince, kontrastu černých a bílých ploch a technice jemného tečkování. Kromě samostatných kreseb, karikatur, ex libris, vinět, knižních obálek, titulních listů a plakátů, tvoří hlavní náplň jeho díla knižní ilustrace, které své publikum na jedné straně překvapovaly kreslířskou virtuozitou, představivostí a dekorativností, a na druhé straně dráždily na svou dobu nebývalou obscénností, perverzností či morbiditou.

  Významná díla:

  ilustrace, iniciály a bordury pro knihu příběhů o králi Artušovi (Artušova smrt; Le Morte d’Arthur) od sira Thomase Maloryho(1893 – 1894. Beardsleyho první a zároveň vrcholné ilustrátorské dílo, které vytvořil již ve svých jedenadvaceti letech, vyniká nejenom jeho vytříbeným kreslířským stylem, ale i celkovým počtem jednotlivých kreseb, k nimž zde kromě dvaceti celostránkových ilustrací patří i 43 ozdobných bordur, 288 ornamentálních iniciál a další kresby v záhlaví a textu každé kapitoly);

  ilustrace ke hře Salome (Salomé) od Oscara Wilda (1894. Několik ilustrací, které  Beardsley vytvořil ke hře Salome, jejíž původní vydání vyšlo v roce 1891 ve francouzštině,  zaujalo jejího autora Oscara Wilda natolik, že Beardsleye, v té době svého přítele, požádal o ilustrování její anglické verze (tato, ve své době poněkud skandální divadelní hra, vyšla v Londýně roku 1894). Tato zakázka sice Beardsleye  proslavila, ale zároveň mu i společensky uškodila poté, co byl Oscar Wilde v roce 1895 odsouzen za tehdy zakázanou homosexualitu);

  ilustrace a  návrhy vazeb pro čtvrtletník Žlutá kniha (The Yellow Book)(1894 – 1897);

  ilustrace k Aristofanově hře Lysistrata (1896);

  ilustrace knihy Uloupená kadeř (The Rape of the Lock ) od Alexandra Popa (1896).

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova