Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Spojené státy americké

Stránka naposledy upravena 10:40, 24 Dub 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

  SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ:   s rozvojem obchodu narůstala potřeba stále větších administrativních budov, jejichž prostory, vzhledem ke stísněné městské zástavbě, bylo možno rozšiřovat pouze do výšky. První mrakodrapy vznikaly v Chicagu,  které  (hlavně po požáru v roce 1871)  procházelo intenzívní stavební činností a kde se zároveň objevila řada vynikajících architektů, představitelů tzv. chicagské školy, kteří dokázali pružně reagovat na potřeby nové komerční architektury.

   

  Chicagská škola (1883 – 1893):   charakteristickými prvky vysokých skeletových administrativních budov, které začali architekti chicagské školy stavět v proslulé čtvrti The Loop, byla pásově prosklená průčelí a arkýřovitá okna (tzv. chicagská okna) v podélném tvaru a s úzkými větracími křídly po stranách. K jejich prvním a nejvýznamnějším tvůrcům zde patřil William Le Baron Jenney (1832-1907), jehož Home Life Insurance Building v Chicagu (1883-1885; zbořeno v r.1931) je považován za skutečný, světově první mrakodrap – tj. výškovou budovu postavenou na bázi železné, resp. ocelové kostry.

  Jako další představitele chicagské školy lze jmenovat tři dvojice architektů, z nichž většina zpočátku působila v Jenneyho kanceláři. Byli to:

  Daniel Hudson Burnham (1846-1912) a John Wellborn Root (1850-1891),

  William Holabird (1854-1923) a Martin Roche (1855-1927),

  Dankmar Adler (1844-1900) a Louis Henry Sullivan (1856-1924), jehož význam však okruh školy překračuje a zasahuje do moderní architektury (klíčové Sullivanovy myšlenky později rozvíjel především Frank Lloyd Wright, který pracoval v Adlerově ateliéru až do roku 1893).

   

  LOUIS HENRY SULLIVAN (1856 – 1924):   nejvýznamnější představitel chicagské školy a průkopník moderní funkcionalistické architektury, kterou anticipoval jak svými konstrukčními postupy, tak celkovým pojetím stavby v duchu svého slavného hesla „forma sleduje funkci“. Oproti funkcionalistům však nevycházel pouze z hlediska užitkovosti a konstrukce stavby, ale i z hlediska organického sepjetí stavby se sociální strukturou společnosti a s biologickou strukturou přírodního prostředí. V tom smyslu pracoval i s ornamentem, kterým, v podobě rostlinných dekrativních vlysů, jemně zdůrazňoval struktivní části architektury.

  Podobně jako ostatní architekti chicagské školy začínal Sullivan v ateliéru Williama Le Barona Jenneyho, ale jeho hlavní díla vznikala ve spolupráci  s inženýrem Dankmarem Adlerem, do jehož ateliéru vstoupil v roce 1879 a s nímž (od roku 1881 již jako společník) realizoval více jak 100 staveb.

  Hlavní díla:

  Auditorium Building v Chicagu (Illinois) (1887-1889; zatímco monumentální románské oblouky na fasádách mnohoúčelové stavby ještě prozrazují vliv Henryho Richardsona, vnitřek budovy s bohatou výzdobou, na které se již zřejmě podílel Sullivanův kreslič Frank Lloyd Wright, představuje jeden z nejoriginálnějších interiérů své doby);

  Wainwright Building v Saint-Louis (Missouri) (1890-1891; typický prvek spojitých vertikálních pilířů, kterým Sullivan zdůrazňoval výškový charakter svých budov a který se prvně objevil na Wainwright Building v Saint-Louis, prochází Sullivanovou tvorbou až k jeho posledním dílům (např. Gage Building v Chicagu), kde díky potlačenému zdivu podtrhuje konstruktivní charakter průčelí);

  Guaranty Building (nyní Prudential Building) v Buffalu (New York) (1894-1895; také ve svém nejvýznamnějším díle, kterým je budova Pojišťovny v Buffalu, Sullivan zachoval klasické členění průčelí na sokl, hlavní část a ukončující část s římsou. Zatímco hlavní část s pravidelnou strukturou oken zde slouží jako kanceláře, zakončující část (zvaná technické patro) je určena  k u-místění strojoven výtahů, klimatizace a dalšího zařízení nutného k provozu výškových budov);

  Schlesinger and Mayer Department Store (nyní Carson, Pirie and Scott Department Store) v Chicagu (1899-1904; členění průčelí obchodního domu v podobě pravoúhlé sítě je zde dáno horizontálami a vertikálami obvodové skeletové konstrukce, čímž předjímá typ průčelí, která byla později typická pro funkcionalistické stavby);

  Gage Building v Chicagu (1898-1899; Louis Henry Sullivan, William Holabird, Martin Roche).

   

  Další významná díla americké inženýrské architektury:

  most v Brooklynu (New York) (1869-1883; John Roebling, Washington Roebling);

  Leiter Building (nyní Sears, Roebuck & Comp. Department Store) v Chicagu (1889-1890; William Le Baron Jenney);

  Reliance Building v Chicagu (1890-1895; Daniel Hudson Burnham, John Wellborn Root; odlehčený ráz stavby, předjímající funkcionalistické koncepce Miese van der Roha a Le Corbusiera, vyvolávají velká okna s nízkými podokenními pásy, která zde zcela nahradila zděné výplně skeletu).

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova