Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Osobnost 6. - motivace - pojem, zdroje

Stránka naposledy upravena 21:14, 17 Pro 2009 uživatelem Jaroslava Štěpánová
  Obsah
  Žádné titulky

   Motivace

  Motivace vyjadřuje souhrn všech skutečností, které podněcují nebo tlumí jedince, aby něco konal nebo nekonal.
   
  Zdrojem lidské motivace jsou: 

  vnější pobídky – jsou to podněty nebo události, které u jedince vyvolávají určitou potřebu (a tuto potřebu mohou i uspokojit – například potřeba potravy), případně vyvolávají potřebu jednat proti vnější pobídce (například hrozí – li člověku nebezpečí). Pobídka z vnějšku posiluje nebo oslabuje vnitřní motiv.

   vnitřní potřeby – jsou primární (biologické) a sekundární - ty se utvářejí vlivem sociálního prostředí. K vnitřním činitelům motivace dále patří zájmy = je to zaměření jedince k určité činnosti, k předmětu. Projevuje se soustředěním pozornosti, prováděním určité činnosti a pocitem uspokojení z této činnosti.
   
  návyky a zvyky = získaný způsob chování a reagování v určité situaci. Je to chování  bezděčné, bez vědomého rozhodování a úsilí (hygienické návyky…)
   
  cíle = krátkodobé (co udělám dnes…), střední (vylepšit známky v tomto školním
        roce…), dlouhodobé (stát se herečkou…)
   
  postoje = vyjadřují sociální vztahy
   
  hodnotové orientace = postoj jedince k hodnotám společnosti (týkají se oblasti sociální např.vztah v rodině, morální – čestnost…, ideové - vlastenectví…)
   
  nejčastějšími zdroji motivace bývá:
   
  ·        objemná pracovní náplň a brzké termíny (tlak)
   
  ·        zodpovědnost a autorita (moc)
   
  ·        překonávání osobních cílů (výkon)
   
  ·        práce v úzce propojeném týmu (členství ve skupině)
   
  ·        soutěžení s druhými (soutěživost)
   
  ·        seberozvoj a učení (růst)
   
  ·        chvála a uznání ze strany druhých (uznání)
   
  ·        dobrý výdělek (odměna)
   
  ·        stabilní a spolehlivé zaměstnání (jistota)
   
  ·        práce ve strukturovaném prostředí (struktura)
   
  ·        práce v uznávané společnosti (prestiž)
   
  ·        podporování osobních hodnot (etika)
   
  ·        dobrá pozice (statut)
   
  ·        možnost pracovního postupu (postup)
   
  ·        kontrola nad vlastní prací (autonomie)
   
  ·        touha uspět (výkon)
   
  ·        etika práce, práce samotná (popud)
   
  ·        tvořivá a podnětná práce (zájem)
   
  V testech osobnosti, které jsou zaměřeny na motivaci, lze u jedince zjistit, jaké motivační pohnutky u něj převládají. 
   
   
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova