Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Osobnost 4. - vlastnosti a rysy osobnosti

Stránka naposledy upravena 10:25, 7 Led 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Vlastnosti osobnosti
   
   
  -        aktivačně – motivační (pudy, zájmy, potřeby, záliby, zvyky, návyky, motivace, ideály a životní plány)
   
  -         vztahově – postojové (postoje, citové vztahy, charakter, světový názor)
   
  -        výkonové  (instinkty, vědomosti, dovednosti, návyky, vlohy a schopnosti)
   
  -         seberegulační (volní vlastnosti, sebeuvědomění, sebehodnocení, sebekritika a svědomí)
   
  -         dynamické (temperament)
   
   
   
  Rysy osobnosti
   
  -        rys osobnosti je psychická vlastnost, která se projevuje určitým způsobem jednání, chování, prožívání. Je charakteristický pro každého jedince a v průběhu života je poměrně stálý.
   
   
  -        důležité rysy osobnosti:  extroverze x introverze
   
                                                          dominance x submise
   
                                                          vytrvalost x její nedostatek
   
                                   stabilita x labilita
   
                                                          taktnost x netaktnost
   
                                                          svědomitost x nesvědomitost
   
                                                          sebedůvěra x sebepodceňování
             
                                                          afilace x hostilita
   

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova