Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Osobnost 2. - temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu

Stránka naposledy upravena 18:07, 14 Pro 2009 uživatelem Mgr. Hana Pilařová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Temperament
  1.  definice temperamentu
  2.     typologie temperamentu
  3.     ovlivnění projevů temperamentu
   
   
  ad 1) definice: temperament 
  -         je soustava psychických vlastností, které se projevují způsobem reagování, chování a prožívání člověka – zvláště tím, jak snadno vznikají city, jak jsou silné a jak živě se projevují navenek, jak rychle se střídají
   
  -         je to vrozená složka osobnosti
   
  -         na podkladě temperamentu mohou vznikat jak dobré, tak špatné charakterové vlastnosti
   
  -         v průběhu života jsou temperamentové vlastnosti též zčásti překrývány vlastnostmi charakteru
   
  -         neexistuje čistý temperament, při hodnocení zjišťujeme znaky dvou a více typů
   
  -         není snadné spolehlivě určit vlastnosti temperamentu. Je nutné déletrvající pozorování jedince
   
   
  ad 2) typologie temperamentu:
   
  -         Hippokrates – člověk se chová podle toho, která tekutina v těle převládá:
                                      (je to jen podobenství)
   
  1.     sangvinik (lehkokrevný) – čilý, veselý, společenský, nestálý, bezstarostný, plný nadějí, žije pro daný okamžik, nemyslí na budoucnost
   
  2.   flegmatik (chladnokrevný) – klidný až lhostejný, netečný, pomalý ale spolehlivý, má sklon k nečinnosti, rozvážný, stálý, snášenlivý, přemýšlivý
   
  3.    cholerik (horkokrevný) – dráždivý, impulzivní, vzteklý, snadno se rozhněvá, ale zpravidla rychle se uklidní, pořádkumilovný, neústupný
   
  4.    melancholik (těžkokrevný) – převládá smutná nálada, je pomalý, s menším množstvím citových projevů, jeho city jsou hluboké a trvalé, bere vše velmi vážně, vždy nachází nějaké důvody k znepokojení, vztahuje nepříjemné věci ke své osobě
   
  -         I. P. Pavlov – vychází ze základních vlastností nervových procesů           (podráždění a útlumu)
   
  1.     silný, vyrovnaný, pohyblivý (sangvinik)
  2.     silný, vyrovnaný, pomalý (flegmatik)
  3.     silný, nevyrovnaný (cholerik)
  4.     slabý (melancholik)
   
  -         Jung – rozlišuje osobnost podle postojů:
   
  1.     introvert - tichý, uzavřený, má jen úzký okruh přátel, nebývá agresivní ani náladový, je trpělivý, spolehlivý, se sklonem k pesimismu. Jedná spíše plánovitě, ne impulsivně.
   
  2.     extrovert – družný, společenský, má rád vzrušení, riskuje, je impulzivní, má rád legraci, změnu. Brzy ztrácí náladu, trpělivost, má sklon být agresivní.
   
  -         Eysenck – v popisu používá
  •   extroverze (otevřenost) a  introverze (uzavřenost)                        
  •   stabilita a labilita
   
      labilní člověk (oproti stabilnímu) bývá neklidný, úzkostný, 
      podrážděný, s pocity méněcennosti. Snadno se poleká, rozpláče.
      Reakce bývají silné, trvají dlouho, což často ztěžuje přizpůsobení 
      se normálnímu prostředí.
   
  -         Kretschmer – podle tělesné stavby
   
  1.     cyklotym (zakulacený, urostlý typ)
  2.     schizotym (štíhlý, vyšší - leptosomní)
  3.     viskózní   (atletický)
   
   
  ad 3) ovlivnění projevů temperamentu
   
  -        známe-li svůj temperament, můžeme zmírňovat jeho nedostatky
   
  -         temperamentové vlastnosti lze vlivem výchovy a sebevýchovy usměrnit
   
  -         při individuálním přístupu je třeba se opírat o kladné vlastnosti, využívat je
   
   
  -        u cholerika využíváme: síly a hloubky citů, oduševnělosti, velké práceschopnosti
   
  -         vychováváme u něj: sebeovládání, citovou vyrovnanost, návyky rovnoměrné a klidné práce, snášenlivost, ochotu podřídit se
   
   
  -         u flegmatika : klidu, vyrovnanosti, rozvážnosti, rovnoměrného tempa v práci, snášenlivosti
   
  -         vychováváme u něj: iniciativu, pružnost, společenskost, rychlé a svědomité plnění povinností
   
   
  -         u melancholika: hlubokých, stálých citů, reaktivnosti
   
  -         vychováváme u něj: sebevědomí, jistotu v jednání, citovou vyrovnanost, důvěru ve vlastní síly
   
   
  -         u sangvinika: vyrovnanosti, stability, otevřenosti, komunikativnosti
   
   
   
  -        není snadné posoudit temperament, může být ovlivněn nevhodnou výchovou, sociálním prostředím, poškozením vývoje
   
   
   
   
   
   
   
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova