Template:Aktivita

Stránka naposledy upravena 23:00, 7 Pro 2009 uživatelem Mgr. Hana Pilařová
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl Stručně popište cíl dané aktivity
  Popis aktivity: Popište samotný průběh aktivity 
  Potřebný čas: Uveďte, jak dlouho trvá v minutách
  Doporučený věk: Rozmezí let (př. 8-9)
  Potřebné pomůcky: Napište pomůcky, které jsou potřeba

   

  Využito v předmětu: V kterém předmětu jste aktivitu využili
  Vazby na RVP: Výstupy: Zde napište k jakým výstupům aktivita směřuje
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti:
  Vzdělávací obory:
  Průřezová témata:
  Odkazy: Pokud víte, zde vložte odkazy na stránky Metodického portálu (inspirace, příklad, zkušenost), kde se daná aktivita objevuje.

   

  Soubory 0

   

  Komentáře

  K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.