Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Částice a síly mezi nimi

Stránka naposledy upravena 20:17, 6 Bře 2010 uživatelem Mgr. Petra Boháčková

  Rozsah přípravy: 

  1 vyučovací hodina

  Popis přípravy: 

  Cíle:

   

  Žák/žákyně:
  • Vyjmenuje, jaké síly mezi částicemi působí
  • Uvede příklady, kdy tyto síly pomáhají a kdy naopak škodí
  • Vyhledá důležité informace a vysvětlí je ostatním

  Aktivity:

   

  Evokace:
  1. Co myslíš, čím je způsobeno, že když střeš tabuli rukou, je ruka špinavá?
  2. Navrhni, jak se špíny zbavit. Zkus vysvětlit, jak to, co navrhuješ, funguje.
  Uvědomění si:
  Skládankové učení, tři texty, z učebnice – Text 1, Text 2, Text 3
  Rozdělit do tří expertních skupin, každá skupina jeden text, přečíst, vybrat, co je důležité a domluvit startegii předání informací ostatním, pak do domovských skupin (od každého textu jeden), jeden vysvětljue svůj text, ostaní si zapisují, pak se vystřídají
  Reflexe:
  • Co z dnešní hodiny ti připadá užitečné, co si určitě zapamatuješ?
  • Co se ti dnes zdálo zbytečné, nepotřebuješ to vědět?
  • Jak se ti dařilo vysvětlovat svoje informace ostatním? Co by ti mohlo pomoci to příště zvládnout lépe?

  Pro evokaci a reflexi je k dispozici pracovní list.

  Pomůcky:

  pracovní list, texty, psací potřeby

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období 2. stupeň ZŠ, šestý ročník
  Rozvíjené klíčové kompetence

  Kompetence k učení:

   

  vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

   

  Integrace průřezových témat  
  Výstupy  uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí
   
  Mezioborové přesahy a vazby  

   

   

  Klíčová slova (Upravit)
  • Žádná klíčová slova

  Komentáře

  K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.