Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Co najdeme na zahradě

Stránka naposledy upravena 23:06, 4 Dub 2011 uživatelem Jolana Nováková
  Obsah
  1. 1.  
  Autor: Jolana Nováková
   
  Výuková hodina: Prvouka - 3.třída
   
  Cíle:
  • Žák dokáže jmenovat druhy stromů, rostlin a zvířat, které se nacházejí v blízkosti lidského obydlí, na zahradě, v parku,...
  • Žák dokáže říct, co je charakteristické pro každou skupinu-např. stavba těla zvířat, jejich dělení do tříd, péče o mládata, jejich užitek pro člověka,...
  • žák je schopen rozpoznat stromy, rostliny a zvířata, která se nacházejí v blízkosti jeho bydliště
   
   
  Část hodiny
  Cíl
  Aktivita
  Forma práce
  Pomůcky
  Poznámky
  1.
  opakování ptáků z minula  utužit dosavadní znalosti  žáci dostanou obrázek ptáka s vnitřními orgány, jejich úkolem je správně orgány pojmenovat  samostatně  pracovní list  
  2.  rozdělení do skupin - domácí zvířata, ptáci, rostliny, stromy rozpoznat pojmy a zařadit se do správné skupiny

  - každý žák dostane lísteček s názvem nějakého stromu,  dom.zvířete, rostliny či ptáka a hledá žáky ze stejné skupiny, vzniknou čtyři skupinky

  -skupinky se pojmenujou, podle výběru zástupců zjistí, že jejich společným prostředím je zahrada

   pohyb po třídě, utváření skupin  lístečky s pojmy  
  3. práce ve skupinách  zjistit a dát dohromady všechny informace, které jsou charakteristické pro danou skupinu a napsat další zástupce

   -žáci dostanou arch papíru, napíší si nadpis jejich skupiny, doplní další zástupce a charakterizují se

  - pomoci jim můžou připravené otázky

   vytváření plakátu  balící papír  
  4.  skupiny se navzájem obchází  doplnit informace  žáci mohou obohatit plakáty otatních o nové informace, poté se vrátí ke svému plakátu      
  5.  uspořádání informací a příprava na prezentaci  vytyčit podstatné informace        
     prezentace skupiny  souvislým projevem poreferovat o dané skupině        
               

  Pomůcky:

  Poznámky k vazbě na RVP:

  Vzdělávací období  
  Rozvíjené klíčové kompetence  
  Integrace průřezových témat  
  Výstupy  
  Mezioborové přesahy a vazby  

   

  Klíčová slova (Upravit)
  • Žádná klíčová slova

  Komentáře

  Je zobrazeno 1 z 1 komentářů: zobrazit vše
  Nenašla jsem pracovní list k aktivitě 1, ale dobré je zařadit tuto aktivitu na začátek. Jak budete kontrolovat/hodnotit a proč? U aktivity 2 jen buďte připravena na to, že děti mohou vymyslet jiné skupiny než máte na mysli. Připravte si, jak budete reagovat, případně jak je budete otázkami či instrukcemi směřovat... Jak vyvodíte prostředí zahrady?
  Další postup je také logický, prostě struktura hodiny je vyborna. Promyslete, jak dětem vysvětlíte, co jsou podstatné informace. Jak budete hodnotit výsledek práce skupin a prezentaci? Kritéria?
  Zasláno 10:50, 5 Dub 2011 ()
  Je zobrazeno 1 z 1 komentářů: zobrazit vše
  K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.