Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

ZŠ Křesomyslova

Stránka naposledy upravena 18:16, 16 Pro 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček
  Obsah
  Žádné titulky
  Ukázka ze žákovské knížky ZŠ Křesomyslova v Praze 4
   
  Nové žákovské knížky obsahují formulace hlavních cílů (tzv. výstupů) v jednotlivých předmětech a jejich hodnocení a zároveň i klasifikaci zvládnutého učiva.
  Součástí celkového hodnocení je hodnocení „klíčových kompetencí“ - dovednost učit se, řešit problémy, pracovat, komunikovat a být vnímavý vůči sobě i ostatním. V žákovské knížce je i prostor pro sebehodnocení žáka, protože se domníváme, že i to je jednou z důležitých dovedností potřebných pro život.
   
  Pro hodnocení míry zvládnutí jednotlivých výstupů slouží následující graf:
   
  Graf1.JPG
   
  Je rozdělen na čtyři větší úseky – odpovídají úrovni osvojení určitého výstupu (dovednosti, postoje).
  1. čtvrtina = žák si začíná osvojovat dovednost
  2. čtvrtina = žák si procvičuje dovednost
  3. čtvrtina = žák pracuje cíleně s dovedností
  4. čtvrtina = žák má dovednost osvojenou
  Ukázka hodnocení oborových výstupů (2. stupeň):
   
  ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ)
   
  Dodržuje pravidla slušného chování při komunikaci
  Graf1.JPG
   
  Formuluje otázku
  Graf1.JPG
   
  Prezentuje přečtenou knihu
  Graf1.JPG
   
  Komunikuje s ostatními při týmové práci
  Graf1.JPG
   
  Připraví si samostatný mluvený projev
  Graf1.JPG
   
  HODNOCENÍ - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
   
  datum
   
  učivo
   
  známka / podpis
   
   
   
   
   
   
   
   

   

  Klíčová slova (Upravit)
  • Žádná klíčová slova

  Komentáře

  K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.