Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Q metodologie

Stránka naposledy upravena 19:21, 18 Dub 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Toto heslo bylo založeno Josefem Vlachem,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.

  Výklad hesla: 

  Q metodologie -  nebo také q třídění - slouží školám jako autoevaluační nástroj .
  Příkladem může být šetření, jak má vypadat ideální škola, standard učitele apod. Respondenti, kterými mohou být učitelé, žáci nebo rodiče, vyjadřují míru souhlasu s danými výroky. Respondenti musejí výroky vzájemně porovnávat a přidělovat jim stupně významu od nejvyššího po nejnižší, přičemž každá úroveň významu smí být obsazena zcela určitým počtem výroků. Výroků může být libovolný počet, třídění musí být tomuto počtu uzpůsobeno tak, aby na jeho krajích vždy figurovalo menší množství výroků než uprostřed (třídění kopíruje Gaussovu křivku). Tento postup donutí respondenty skutečně uvažovat o prioritách.

  Q - faktorová analýza (v níž zaměníme význam řádků a sloupců) pak určí, kteří lidé spolu názorově korelují a ze kterých myšlenek (výroků) jsou názorové proudy, do kterých se rozpadají, složeny. To je velmi cenný nástroj k rozpoznání jednoty pedagogického sboru, respektive toho, v čem se jeho jednotliví členové shodují a v čem se naopak rozcházejí.
  Q - třídění v mnohém připomíná dotazníkové šetření. Pracuje se sadou výroků, které reprezentují možné odpovědi na nějakou základní otázku, kterou si kladou například učitelé nebo jiní členové společenství, kterým škola je.

  Q metodologie má dvě hlavní součásti – Q třídění a Q faktorovou analýzu.

  Klíčová slova (Upravit)

  Soubory 0

   

  Komentáře

  K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.