Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Orffova metoda

Stránka naposledy upravena 10:50, 1 Črvn 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno Markem Frnkou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Obsah stránky:

   Výklad hesla

  Orffova metoda, neboli Schulwerk, obecně řečeno rozvíjí hravou formou elementární smysl pro rytmus, intonaci a hudebně-pohybové cítění. Prostřednictvím všestranných aktivit a tvořivých dětských hudebních her se u dětí prohlubuje jejich fantazie, představivost, kreativita a hudební vnímavost.

  Česká Orffova společnost o.s.

  byla zaregistrována u MV ČR od ledna 2007 po rozpadu České hudební společnosti, jako sdružení pedagogů a příznivců kreativního přístupu k výuce (možno se stát členem). 
  Česká Orffova společnost
  zde se píše:
  "...hudba, která je ve spojení s pohybem, tancem a řečí – je to hudba, kterou musíme sami hrát (nejen poslouchat). Elementární hudba je přirozená, snadná, každému srozumitelná a odpovídá povaze dítěte."

  V časopise Hudební výchova vyšel pěkný článek od R.Drgáčové a J.Kotůlkové (je dostupný i na internetu ve formátu PDF), shrnující vše podstatné z perspektiv i minulosti České Orffovy společnosti a této metody jako takové.

  Existuje české "přizpůsobení" Orffovy metody od pánů Ilji Hurníka spolu s Petrem Ebenem (žel, nejsou zatím znovu vydávány, tedy kdo nemá v knihovně na škole, má asi smůlu, leda kontaktovat Českou Orffovu společnost nebo navštívit kurs či seminář Orffovy metody).

  V dnešní době, je "duchovním otcem" českého Schulwerku Pavel Jurkovič.
   Krédo podle Pavla Jurkoviče (uvedené na http://www.orff.cz) :
  1. humanistický přistup - víra v každé dítě
  2. práce v atmosféře důvěry, radosti, ale i touhy umět a vědět více
  3. spojení zpěvu, řeči, instrumentálního projevu a pohybu v jeden celek
  4. vzbuzování touhy a potřeby vyjádřit se po svém, být kreativní utvářet harmonickou osobnost, která nachází vztah ke svému bližnímu a k zodpovědnosti za společné dílo
  5. ukázat dětem cestu, po níž dokážou v budoucnu samy kráčet

  Cílem České Orffovy Společnosti je:

  Propagační a publikační činnost, rozšíření členské základny, spolupráce na domácí i zahraniční akademické půdě, aktivní podíl na celoživotním vzdělávání a organizace regionálních, celostátních a mezinárodních setkávání – to jsou úkoly, které stojí před celou Českou Orffovou Společností a její předsedkyní PhDr. Jarmilou Kotůlkovou (kotulkovaj@centrum.cz), lektory i řadou dobrovolných spolupracovníků v hlavním městě i regionech.

  Východiskem těchto snah je myšlenka blízkého spolupracovníka C. Orffa, prof. Wilhelma Kellera:
  „Orffova elementární hudba není metoda, ale ukazatel cesty."


  Užitečné jsou některé články v souvislosti s Orffovou metodou:
  Např. :

  • Unikátní seznam odborné literatury pro výuku PHV a HN s komentářem Rafaely Drgáčové   (= Malý přehled dostupné pedagogické literatury pro HN.doc ke stažení )
  •  
  • texty Gordona v překladu, např. Integrace Gordona do elementární HV v duchu Orffova Schulwerku,   Práce s písní A[1].S., Úvod do Gordona prezentace, Sangiorgio Gordonova MLT.prezentace

  Wikipedie:

    "....Od roku 1924 se Carl Orff spolu s Gunild Keetmann a Dorothee Günther snažil o novou koncepci hudebního vzdělávání dětí. Rozvíjel zde svou myšlenku jednoty slova, hudby a tanečního projevu a hledal především nové podněty pro výrazový tanec. Své pedagogické ideje, Schulwerk, uveřejnil v pětisvazkové sbírce pod názvem Musik für Kinder (Hudba pro děti), přeložené do mnoha jazyků.

  Schulwerk je výraz používaný již Paulem Hindemithem. Znamená látku, podnět a příležitost k hraní, rozvoji a přetváření vlastního projevu v hudbě, řeči a pohybu. Schulwerkem přestává být učení hudbě učením a stává se umělecky podnětným, živým a nápaditým projevem.

  S hudební a taneční výchovou lze začít v jakémkoli věku dítěte, nejlépe však v raném věku, kdy zvláště může být podpořen rozvoj přirozeného talentu. Řeč, zpěv, tanec a nástrojová hra patří dohromady, jsou to společné formy lidského projevu. V každém stadiu hudebního vzdělávání je důležité aktivní používání hudby, řeči a tance. Vzory nejsou pouze napodobovány, jsou podnětem pro variace, improvizace a vlastní tvorbu.

  Tzv. Orffovy nástroje zvláštním způsobem podporují cíle Musik für Kinder. Jsou to zvonkohry, xylofony, metalofony a mnohé malé bicí nástroje, které spolu se zobcovými flétnami a smyčcovými nástroji doprovázejí dětský zpěv a tanec. Jsou to nástroje používané již ve středověku, nejsou moderní, ani staromódní. Znějí „jinak“, ale ne cize.

  Výraz „Orffovy nástroje“ nezavedl Orff sám; s uvedením Musik für Kinder v jiných částech světa se vyskytlo toto označení."  (konec části popisu na Wikipedii).

  -----
  Orffova metoda (nebo její prvky, které z ní využijeme), jsou vlastně formou aktivizační metody, přirozeně motivující - neboť se KAŽDÝ (i ten nejslabší!) žák, může zapojit.

  Některé prvky Orffovy metody by mohl využít úplně každý učitel hudby a hudební výchovy, ...a máte vidět jak hned děti ožijí, když je to pojato hravou formou, nikoli "teď musíš to nebo ono...", základ je totiž v tom, OPAKOVÁNÍM přirozeně děti nechat, aby se učili svým tempem a vlastním kreativním vyjádřením a zapojením (bez větších zásahů a oprav učitelem!).

  Je velká škoda že většinu Orffova metoda nezajímá...(drahé Orffovy nástroje, nevědí jak by to učili, pohodlnější je cpát dětem do hlavy fakta (křížky, béčka,stupnice, úmrtí skladatele...), než s nimi KREATIVNĚ něco dělat co by žáky více bavilo..., hlavně učitelé považují za nemožné takto učit z důvodu nedostatku prostoru (což je pravda dost problém...je to v ideálním případě spojeno s pohybem, ale vždyť i bez prostoru pro pohyb, lze v lavicích používat triangl, dřívka,rumba koule apod, nebo vyrobené rytmické nástroje (např. malé PET flašky naplněné pískem,kamínky či rýží).... , a využít to dobré z Orffovy metody co kdo použít může, nebát se přizpůsobit tuto metodu podle svého, nebát se experimentovat a klidně ji zkombinovat s jinými osvědčenými postupy co používáte ....děti dají zřetelně najevo co se jim líbí (a zároveň je to pro ně přínosné), takže je to o hledání cesty k nim...

  Vzdělávací semináře jsou koncipovány v duchu současných pedagogických trendů (Kritické myšlení, Step by Step, Lehrnende Schule…)
  V současné době se mnozí členové ČOS (České Orffovy společnosti) aktivně a tvořivě podílejí na tvorbě Školních vzdělávacích programů v místě své působnosti. Na ústřední úrovni participují na Rámcově vzdělávací programech pro HV na ZŠ M. Lišková a na ZUŠ R.Drgáčová.)
  Z řad ČOS se postupně rekrutuje specifický tým lektorů seminářů, kurzů a workshopů s variabilním zaměřením, kteří mají co říci i na mezinárodním poli. P. Jurkovič, Lenka Pospíšilová, M. Ptáček, P. Sovová, R. Drgáčová, L. Battěková, J. Žižková, Dana Novotná, Pavel Linka, E. Hurdová, Markéta Nosková, Kateřina Tůmová, Jitka Rutrlová a další.

  Aktivity ČOS je možné postřehnout po celé republice. Autentickými šiřiteli účinného pedagogického odkazu na základní úrovni se stávají v současnosti regiony Plzeň, Jeseník, Morava severní i jižní, Vysočina atd..
  V úzké spolupráci s ČOS se daří projektům jako dětský orchestr „ Hra je to“ a sbor rodičů „A je to“ při ZŠ v Praze 9, Letňanech (http://www.zsfajtla.cz), dále "Hrátky s hudbou - zpívání rodin" v Jeseníku, Mateřská centra při Mateřských školách v Praze i jinde a nezávislá sdružení jako Plzeňské panenky.
  Nově vzniká spolupráce na projektech Hudební klub při FOK hl. m. Prahy a Evropský projekt Camael – lidová hudba v tvorbě současných skladatelů do evropských škol.

  Cíle ČOS a podmínky členství v České Orffově společnosti

  - Pokud jste někdo absolvoval kurs Orffovy metody, nebo máte co doplnit z praxe, neváhejte a doplňte.

  Použité odkazy a literatura

   


   

  Soubory 0

   

  Komentáře

  K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.