Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              hodnotil 1 uživatel

I.N.S.E.R.T

Stránka naposledy upravena 09:48, 25 Říj 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno PhDr. Vladimírou Neužilovou a PaeDr. Marií Pavlovskou, Ph.D. 
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.

  Výklad hesla

  Metoda:

  I.N.S.E.R.T

  Anotace:

  Porozumění obsahu textu označením jednotlivých pasáží textu  znaménky. Žák zaznamenává novou, známou, nejasnou a mylnou informaci.

  Cíl metody:

   

  - porozumět přečtenému textu

  - rozhodovat během čtení, jaký vztah mám k informacím:

  - roztřídění informací do tabulky

    a) známé

    b) rozporuplné

    c) nové

    d) neznámé

  Klíčové kompetence

  K učení:

  Vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení, systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

   

  Postup:

   

    1. Žák čte pozorně text.

    2. Po pravém okraji textu, postupuje po odstavcích, označí informace

      znaménky:

  V          udělá  „fajfku“ jestliže je  informace pro něho známá

  __        udělá  mínus, jestliže je informace v rozporu s tím, co si myslel/a.

  +         udělá plus, jestliže je informace nová

  ?          udělá otazník, jestliže informaci nerozumí  nebo by se chtě/a dovědět víc.

    3. Pod vedením učitele žáci zapisují informace z textu podle znamének do tabulky I.N.S.E.R.T.

    4. Pod vedením učitele, možno pracovat ve dvojicích, vysvětlují, ověřují a prověřují informace ve slovnících, internetu, odborné literatuře.

  Využití metody:

   

  • Porozumění odbornému textu před dalším zpracováním textu.
  • Práce se slovníky, odbornou literaturou, internetem, respektování partnera při vysvětlování významů informací a při prověřování.
  • Zápis probírané látky do sešitu, přehled učiva.

  Klady:

   

   

  Zápory:

   

  Všichni žáci pozorně čtou, vyhledávají a přesně ústně formulují informace z textu. Vzájemné naslouchání, respektování partnera při vysvětlování textu.

  Práce se znaménky I.N.S.E.R.T vyžaduje více času, ve třídě je větší hluk. Je velmi důležité připravit přiměřený text věku žáků. Při lehkém textu nejsou žáci prací zaujati. Je-li text nepřiměřeně náročný, převažují znaménka +, žáci si nevědí rady.

  Předmět:

  Ročník:

  Časová nároč.:

  Všechny předměty s odborným textem.

  Od 2. ročníku.

  20 minut

  Poznámka

   

  Pracovní list

   

  Použité zdroje a literatura

  • Průcha,J. Pedagogický slovník, 2010
  Klíčová slova (Upravit)
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 0

   

  Stránka je v těchto kolekcích:

  Komentáře

  K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.