Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

DVOJITÝ DENÍK

Stránka naposledy upravena 09:52, 25 Říj 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno PhDr. Vladimírou Neužilovou a PaeDr. Marií Pavlovskou, Ph.D. 
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.

  Výklad hesla

  Metoda:

  DVOJITÝ DENÍK

  Cíl metody:

   

  • porozumět textu
  • propojit informaci v textu s vlastními zkušenostmi
  • komentovat text, zhodnotit
  • zaznamenat otázky, které vyvolala nová informace
  • vytvořit další asociace

   

  K. kompetence:

  K učení: propojuje nové poznatky s vědomostmi, aplikuje je v nových situacích

   

  Postup:

   

     1. Žák čte potichu nebo polohlasem text. Při pročítání podtrhne větu

      nebo její část, která ho zaujala. K označené části věty - myšlence píše

      po straně textu nebo do tabulky pod textem vlastní komentář, může

      mít různý obsah:

  •     proč vybírá tuto myšlenku
  •     co mu připomněla
  •     jaké otázky vyvolala

     2. V dalším kroku žáci postupně čtou zatrženou část věty – myšlenku –

      čtou své písemné postřehy, které si zapsali.  Učitel postupuje po

      odstavcích, žáci se postupně vyjadřují. Vyčerpají své komentáře

      k jedné myšlence, poté učitel volá dalšího žáka a situace se opakuje,

      až společně projdou celý text.

   

  Využití metody:

   

  • Porozumění textu na začátku práce s jakýmkoliv textem:  např.textem z krásné literatury, odborným textem, poezií, reklamním textem.

  Klady:

   

   

   

  Zápory:

   

  • Všichni žáci ve třídě pracují  - čtou text, dělají poznámky, komentují, slyší mluvené projevy svých spolužáků, rozšiřují si slovní zásobu, zaznamenávají nové informace od spolužáků zaměřené na probíranou problematiku.
  • Práce vyžaduje delší čas, ve třídě je pracovní ruch.

  Předmět:

  Ročník:

  Časová nároč.

  Český jazyk a literatura

  Od 2. ročníku

  20 min

   

  Poznámky:

  Pozn.1: pracovní list pro žáky

  Pozn.2: Příloha 2 - 1vyučovací hodina

   

  Použité zdroje a literaturaUpravit sekci

  • Průcha,J. Pedagogický slovník, 2010
  Klíčová slova (Upravit)
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 0

   

  Komentáře

  K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.