Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              hodnotili 2 uživatelé

Vypařování, var, kapalnění

Stránka naposledy upravena 16:41, 9 Led 2010 uživatelem Mgr. Petra Boháčková

  Verze jako 21:46, 18 Zář 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Rozsah přípravy: 

  1 vyučovací hodina

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  Žák/žákyně

  • Definují pojmy var, kapalnění, vypařování
  • Vysvětlí tyto pojmy spolužákům
  • Vyřeší detektivní příběh 

  Kontrola dosažení cílů: žáci/žákyně přeformulují/opraví své odpovědi na úvodní otázky, odpoví na otázku v závěru detektivního příběhu

  Aktivity:

  Evokace: Proč je nám zima, když máme na sobě mokré šaty?
                  Šla vám někdy pára od pusy? Pokud ano, popiš více tu situaci (kdy, kde,…)             5 min
  Každý píše svou odpověď, společné sdílení, odpovědi na tabuli
  Uvědomění
  Metoda Skládankové učení: práce v expertních skupinách                                                             10 min
                                             práce v domovských skupinách                                                          15 min
  Texty pro žáky jsou tři (Vypařování, Var, kapalnění), jsou upraveny  podle Fyzika pro 8. Ročník ZŠ, Martin Macháček, SPN

  Reflexe

  Žáci si přečtou úryvek z kapitoly Svědek (http://www.marves.net/inpage/pribehy/) 10 min, odpověď na otázku v závěru ukázky

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období  2. stupeň
  Rozvíjené klíčové kompetence  
  Kompetence komunikativní
  ·         formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  Kompetence sociální a personální
  • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
  Integrace průřezových témat  
  OSV – Sociální rozvoj, Morální rozvoj
  Výstupy  
  Mezioborové přesahy a vazby