Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Project 3- Unit 6- Emergency

Stránka naposledy upravena 16:18, 6 Črvn 2012 uživatelem Anonymous?

  Verze jako 13:03, 26 Led 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Autor: Ondřej Hoberla

  Rozsah přípravy: 

  Jedná se jednu hodinu věnovanou tomuto tématu.

  Popis přípravy: 

  Cíle: 

  Studenti dokáží sami sestavit výklad o záchranných službách. Vědí, jaké kroky je třeba podniknout, aby úspěšně vyřešili krizovou situaci.

  Aktivity:

  • Hodina je založena na práci s interaktivní tabulí (sešit přiložen), čtení- učebnice Project 3 (3rd editon), diskuzi a přípravě na DÚ
  • Učitel nechá studenty nahlas přečíst text a prohlédnou si obrázky na s. 76 -Studenti si samostatně/ s pomocí učitele vypracují odpovědi na cvičení 1. a 2. Poté se jich zeptá, jak se naše služby v tísni liší od těch anglických. Veškeré dialogy probíhají v anglickém jazyce.
  • Učitel (dvakrát) přehraje poslechové cvičení 3 na s. 76. Žáci se pokusí vypracovat odpovědi. Učitel může vyvolat několik studentů, kteří 1 nebo 2 větami popíší, oč šlo v nahrávce.
  • Učitel spustí prezentaci na interaktivní tabuli. Skupina studentů se pokusí vyřešit cvičení v předváděcím sešitě.
  • Učitel může zadat písemný nebo mluvený projev, ve kterém studenti odprezentují nouzové služby v ČR. (Mohou využít učebnice- strany 76.)
    

  Pomůcky:

  • Učebnice
  • interaktivní tabule
  • Prezentace pro tuto tabuli
  • ActivStudio (software pro práci s prezentací)
  • PC

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období 2. stupeň ZŠ-8. třída/ ekvivalentí ročník gymnázia
  Rozvíjené klíčové kompetence Diskutuje s učitelem a spolužáky o daném tématu, rozvíjí slovní zásobu.
  Integrace průřezových témat  
  Výstupy  Student rozumí obsahu krátkých textů v učebnici, popř. delších textů s obrazovou nápovědou, odpovídá na otázky související s tématem.
  Mezioborové přesahy a vazby Pojí se se základními znalostmi kulury a postupů v jiných zemích.

  Poznámka: U některých uživatelů se vyskytla chyba se zobrazením 4. slidu. Mám dojem, že je to rozdílnými verzemi programů. Já používám verzi 1.6.50464. (Naleznete na horní liště nápověda > o aplikaci)
  chybna-verze.jpg     spravna-verze.jpg
  (chybné zobrazení, asi starší verze)                                               (správné zobrazení)
  postup-pro-zjisteni-verze-aplikace.jpg
  (postup pro zjištění Vaší verze)