Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Den se strašidly

Stránka naposledy upravena 14:24, 7 Lis 2009 uživatelem Jitka Zukalová
  Obsah
  Žádné titulky

  Verze jako 19:32, 6 Bře 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

   

  Třída: 3

  Délka akce: 5 vyučovacích hodin

  Forma výuky: frontální, skupinová, ve dvojicích, samostatná

  Předměty: ČJ - gramatika, sloh, čtení a psaní, Ma, VV, PČ, HV

  Pomůcky: pracovní listy, knihy, přírodniny, nafocené texty, tavná pistole, píseň Máme doma obludu

   

  Tento tematický den byl realizován na konci října. Den předem jsme se s žáky dohodli, že následující den se nebudeme učit "klasicky", ale budeme se věnovat celý den jen jednomu tematu. Proto si na další den donesou jen penály, pastelky a různé přírodniny (listy, kůra, plody  stromů atd.)

   

  1) Motivace a Matematická část:

  Žáci dostali šifru z čísel, za které dosadili písmena podle vypočtených příkladů na násobení a dělení se závorkami. Při správném řešení se dozvěděli, že tento den se budeme věnovat strašidlům. Protože je ve třídě několik žáků s poruchami učení, a tudíž i pomalejším pracovním tempem, žáci, kteří byli hotovi, si šli sednou dozadu na koberec, kde si prohlíželi různé tematicky zaměřené knihy. Po 10 minutách šli pomoci spolužákům s vyluštěním šifry. Do konce hodiny zbývalo 10 minut, během kterých žáci měli za úkol vyřešit 2 jednoduché slovní úlohy.

   

   

  V pekle žije 27 čertů a 18 čertic. Kolik žije v pekle celkem bytostí? O kolik je více čertů?

   

   

  Na louce tančilo 17 bludiček, 26 víl a 38 ježibab. Kolik bytostí celkem tančilo na louce?

   

   

   

  2) Český jazyk -  gramatika: Tato část byla pojata jako opakovací.

   

  1)     Ve slově STRAŠIDLA urči:  1) počet slabik: __________

   

   2) počet souhlásek: _______

   

                                                                  3) počet samohlásek: ______

   

     2)   Doplň slova podřazená ke slovu STRAŠIDLA

     3)   Slova podřazená napiš seřazená podle abecedy

     4)   Napiš slova opačná ke slovům:

           zlý, tma, černý, peklo, strašpytel 

     5)   Vyber si jedno strašidlo a utvoř s ním věty s Vyjmenovanými slovy po B

   

  2) Český jazyk - čtení, sloh:

   

   Žáci si vybrali 1 strašidlo z knihy Atlas strašidel (Krolupperová, D.: Atlas Stašidel, Albatros. 2006), přečetli si o něm text a vyplnili si pracovní list. Já jsem si vybrala také 1 strašidlo a modelově jsem jim předvedla vyplnění PL. V průběhu samostané práce žáků jsem jim individuálně pomáhala při vzniklých obtížích.

   

     1) Doplň hlavní údaje o strašidle:

   

  Název:

  Druh: 

   

  Místo výskytu:

   

  Výška:

   

  Postava:

   

  Oblečení:

   

  Povaha:

   

  Obrana proti strašidlu:

  2) Vyber si jednu větu, která tě zaujala a přepiš jí. Napiš i svůj komentář, proč si ji vybral(a).

   

      3) Ilustrace:

   

  3) Praktické činnosti: výroba strašidel z přírodnin v páru, skupině či samostatně, lepeno tavnou pistolí či svazováno

   

  4) Hudební výchova:zpěv písně Máme doma obludu z filmu Jak se krotí krokodýli