Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Den se strašidly

Stránka naposledy upravena 14:47, 7 Lis 2009 uživatelem Jitka Zukalová
  Obsah
  Žádné titulky

  Verze jako 20:58, 5 Bře 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

   

  Třída: 3

  Délka akce: 5 vyučovacích hodin

  Forma výuky: frontální, skupinová, ve dvojicích, samostatná

  Předměty: ČJ - gramatika, sloh, čtení a psaní, Ma, VV, PČ, HV

  Pomůcky: pracovní listy, knihy, přírodniny, nafocené texty, tavná pistole, píseň Máme doma obludu

   

  Tento tematický den byl realizován na konci října. Den předem jsme se s žáky dohodli, že následující den se nebudeme učit "klasicky", ale budeme se věnovat celý den jen jednomu tematu. Proto si na další den donesou jen penály, pastelky a různé přírodniny (listy, kůra, plody  stromů atd.)

   

  1) Motivace a Matematická část:

  Žáci dostali šifru z čísel, za které dosadili písmena podle vypočtených příkladů na násobení a dělení se závorkami. Při správném řešení se dozvěděli, že tento den se budeme věnovat strašidlům. Protože je ve třídě několik žáků s poruchami učení, a tudíž i pomalejším pracovním tempem, žáci, kteří byli hotovi, si šli sednou dozadu na koberec, kde si prohlíželi různé tematicky zaměřené knihy. Po 10 minutách šli pomoci spolužákům s vyluštěním šifry. Do konce hodiny zbývalo 10 minut, během kterých žáci měli za úkol vyřešit 2 jednoduché slovní úlohy.

   

   

  V pekle žije 27 čertů a 18 čertic. Kolik žije v pekle celkem bytostí? O kolik je více čertů?

   

   

  Na louce tančilo 17 bludiček, 26 víl a 38 ježibab. Kolik bytostí celkem tančilo na louce?

   

   

   

  2) Český jazyk -  gramatika: Tato část byla pojata jako opakovací.


    
  1)     Ve slově STRAŠIDLA urči:  počet slabik, souhlásek a samohlásek                                      

   

     2)   Doplň slova podřazená ke slovu STRAŠIDLA

     3)   Slova podřazená napiš seřazená podle abecedy

     4)   Napiš slova opačná ke slovům:

           zlý, tma, černý, peklo, strašpytel 

     5)   Vyber si jedno strašidlo a utvoř s ním věty s Vyjmenovanými slovy po B

   

  2) Český jazyk - čtení, sloh:

   

   Žáci si vybrali 1 strašidlo z knihy Atlas strašidel (Krolupperová, D.: Atlas Stašidel, Albatros. 2006), přečetli si o něm text a vyplnili si pracovní list. Já jsem si vybrala také 1 strašidlo a modelově jsem jim předvedla vyplnění PL. V průběhu samostané práce žáků jsem jim individuálně pomáhala při vzniklých obtížích.

      1) Doplň hlavní údaje o strašidle:

   

   Název:

  Druh: 

   

  Místo výskytu:

   

  Výška:

   

  Postava:

   

  Oblečení:

   

  Povaha:

   

  Obrana proti strašidlu:

  2) Vyber si jednu větu, která tě zaujala a přepiš ji. Napiš i svůj komentář, proč si ji vybral(a).

   

      3) Ilustrace:

   

  3) Praktické činnosti: Výroba strašidel z přírodnin v páru, skupině či samostatně, lepeno tavnou pistolí či svazováno, případně lepeno na čtvrtku. 6áci strašidlům vymýšleli i jejich názvy.

   

  4) Hudební výchova: zpěv písně Máme doma obludu z filmu Jak se krotí krokodýli

   

   

  Reflexe: Žáci doplňovali i báseň od P.Šruta Příšery a příšeři a její 1 sloku měli původně i přepsat, ale protože už byli unavení, tuto část jsem vynechala. Přestávky jsme si dělali podle potřeby, ne po 45 minutách. Jako velký problém se ukázalo lepení přírodnin tavnou pistolí, což jsem dělala jen já, takže žáci pak museli dlouho čekat, než na ně přišla opět řada. Nicméně vzniká strašidla je velmi těšila, takže jim to nevadilo.