Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              hodnotili 2 uživatelé

Co si představím, když se řekne jaro?

Stránka naposledy upravena 12:08, 20 Bře 2010 uživatelem Jitka Zukalová

  Verze jako 15:08, 29 Črvec 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

   

  Obsah stránky:

    

   

  Inspiracehttp://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/2573/CO-SI-PREDSTAVIM-KDYZ-SE-REKNE-JARO.html/

  Cíle a výstupy projektu

  Hlavním cílem projektu byl nácvik kooperace ve skupině tvořených z žáků 1. a 3. ročníku. Dále si žáci zopakovali, co vše vědí o Jaru, zjistili nové informace a vše nakonec použili při vytváření tematického plakátu.

  V první části projektu vznikly čtyři plakáty zobrazující jednotlivá písmena slova JARO doplněná obrázky jarní přírody, zvyků a činností lidí na jaře. V této části žáci pracovali ve smíšených skupinách žáků 1. a 3. třídy. 

  V druhé části projektu se žáci seznámili s lidovým zvykem vynášení Mořeny (Morany), naučili se písničku a vytvořili si každý svou Moranu. Společně pak přivítali jaro na školní zahradě.

   

  Úvod do projektu

  Motivace

  • shlednutí prezentace Hlasy ptáků - žáci na základě fotografie a hlasu určovali název ptáka
  • jarní květiny  

  Žáci hádají, čemu bude projekt věnován.

  Skupiny

  Žáky jsme rozdělili do 8 skupin tvořených na půl z žáků 1. a 3.třídy. Polovina skupin se s učitelem  přesunula do jiné třídy, kde pracovala po celou 1. část projektu. Nejprve skupiny měli za úkol se dohodnout a napsat na papíry pravidla, které je nutné dodržovat pro správnou práci ve skupině. Poté je postupně říkali nahlas tak, aby se neopakovala. Důležitá pravidla jsme napsali na tabuli. 

  • dohodneme se, jak splnit zadaný úkol
  • nehádáme se
  • spolupracujeme všichni
  • nerušíme při práci ostatní 

  Poté skupiny obdrželi Formulář pro sebehodnocení skupiny, kde si za každý úkol, u něhož skupina tato kritéria dodrží si bude moci vybarvit jedno sluníčko. Splnění kritérií posoudí žáci ve skupině i učitel.

  Úkoly 1. části

  Brainstorming

  Každá skupina dostane libovolný počet nastříhaných lístečků. Každý zapisuje vše, co ho na téma JARO napadne. Vystavíme ve třídě nějaké obrázky týkající se jara, aby měly děti inspiraci. Pak si ve skupině papírky přečtou a vyřadí ty, které se opakují. Ostatní napíší "krasopisně" psacím písmem na barevné papíry - každá skupina má jinou barvu.

  Zhodnocení dodržování kritérií práce ve skupině - vybarvení prvního sluníčka.

  Přidělení tematických celků

  Rozdáme skupinám nadpisy - Rostliny, Zvířata, Člověk, Ostatní (každý zahrnuje to, co nepatří do předchozích 3 skupin, např. počasí, měsíce apod.). Žáci roztřídí své lístečky podle těchto nadpisů. Pokud je při třídění ještě něco k jaru napadne, mohou to dopsat na další lístečky. Zhodnocení dodržování kritérií u 2. úkolu - vybarvení sluníčka.  Evokuji mi to obrácenou myšlenkovou mapu, takže bych jim dala ještě nadpis JARO, který by třeba někdo mohl nějak graficky dozdobit (někteří žáci s SPU by v tomto mohli být úspěšní). Pak by si z těch lístků mohli poskládat myšlenkovou mapu.

  Tu mapu by si jen poskládali na lavici či zemi (pro přehlednost), a pak to nalepovali na tu čtvrtku jak je to v tom článku.

  Jarní dopis z přírody

  Skupiny dostanou rozstříhaný text. Text poskládají a nalepí na čtvrtku.

  Každá skupina dostane 1 dlouhý proužek. Žáci musí zvolit reprezentativní větu a přepsat ji na proužek. Pak dostane skupina ještě 1 - 2 malé proužky na doplnění slov, které objevila v textu a nemá je ve svých nápadech.

  Barevné dotvoření plakátů

  A tady bych nechala volnou tvorbu s využitím encyklopedií, internetu, knih apod. Malování, psaní... Výstupem by pak byl plakát každé skupiny na téma JARO rozčleněný podle určitých specifik, které bychom mohly (ale nemusely) korigovat...

  Prezentace plakátů

  Skupiny si připraví prezentaci jednotlivých plakátů: ještě jednou přečtou, co patří pod jejich nadpis, a ukáží obrázky, které žáci namalovali. To znamená, že skupiny budou tvořit tematický plakát? Jedna skupina zvířata, další rostliny atd.? V tom případě to tam nějak musíme zapracovat.

  Úkoly 2. části

  Lidová říkadla aj. - nápady

  Smrt nesem za lesem, nové léto přinesem. Radujte se mládenci s červenými pletenci. Radujte se babky s červenými jabky. Jaký je to mazanec bez koření, bez vajec? Svatý Jiří vstává, zem odmykává, aby rostla tráva, travička zelená, růžička červená, fiala modrá.

  Smrt nesem ze vsi, nové léto do vsi. Vítej, léto, líbezné, obilíčko líbezné.

  Nese, nesu Smrtku k Zelenýmu čtvrtku, až tu Smrtku odnesu, nové léto přinesu. Smrťáka nesem s velikým nosem, do vody ho dáme, nad ním zazpíváme.

  Smrtná neděle, kdes klíče poděla? Dala jsem je, dala, svatému Jiří. Svatý Jiří vstal, pole odmykal, všelijaké kvítí, až se pole svítí, fiala modrá, růže červená.

  Neseme Mořenu, na vrchu červenú, na spodku zelenú, pěknú, pěknú, pěkně přistrojenú, helo, helo!

  Smrt chodí po vsi, má dlouhý vousy, už nemůže choditi, musíme ji nositi, od města k městu nesem nevěstu: jestli nám nic nedáte, tak vám ji tu necháme!

  Byla by i písnička:

  Už jsme tu smrt vynesly, nový léto přinesly, a to nám, a to nám, a to všecko tym jihlavským panenkám. - zvládla bych se ji naučit, vypadá jednoduše...

  Get Adobe Flash player

   

   

  Informace o zdroji:

  MATEJOVÁ, Monika. Metodický portál, Články: „Co si představím, když se řekne jaro?“ [online].26. 08. 2008. [cit.24. 01. 2010.  ]. ISSN 1802-4785.Dostupný z WWW: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/2573/CO-SI-PREDSTAVIM-KDYZ-SE-REKNE-JARO.html.