Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              hodnotili 2 uživatelé

Co si představím, když se řekne jaro?

Stránka naposledy upravena 15:30, 19 Bře 2010 uživatelem Pavlína Hublová

  Verze jako 13:38, 29 Črvec 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

   

  Obsah stránky:

    

   

  Inspiracehttp://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/2573/CO-SI-PREDSTAVIM-KDYZ-SE-REKNE-JARO.html/

  Cíle a výstupy projektu

  Cílem projektu je trénink kooperace a spolupráce ve smíšených skupinách (žáci z 1. a 3. ročníku).

  V první části projektu vzniknou čtyři plakáty zobrazující jarní přírodu, zvyky a činnosti lidí na jaře. Žáci pracují ve skupinách.

  V druhé části projektu se žáci seznámí s lidovým zvykem vynášení Mořeny (Morany), vytvoří společnou Mořenu a přivítají jaro na školní zahradě.

  Úvod do projektu

  Motivace

  • zapálení svíčky s jarní vůní
  • poslech CD zpěv ptáků nebo shlédnutí videa s jarní tématikou
  • prohlídka jarní "živé" kytičky.

  Žáci hádají, čemu bude projekt věnován.

  Skupiny

  Žáky rozdělíme do 8 skupin. Vyzveme je, aby společně zformulovali, co je pro práci ve skupině důležité a nahlas pak řekli 2 nejdůležitější pravidla. Z navržených napíšeme některá na tabuli pro připomenutí, např.

  • dohodneme se, jak splnit zadaný úkol
  • nehádáme se
  • spolupracujeme ( = pracujeme všichni, nejen nejlepší žáci)
  • nerušíme při práci ostatní 
  • sledujeme čas??? aby se pak nestalo, že to sice budou mít krásně napsané, ale nestihnou vše

  Hodnocení: Za každý úkol, u něhož skupina tato kritéria dodrží, si může vybarvit jedno sluníčko ve formuláři pro sebehodnocení skupiny. Splnění kritérií posoudí žáci ve skupině i učitel, jehož hodnocení je rozhodující (cca 10 min.). Nezměníme tedy obrázek sluníčka? V tom listu je vidím barevná. Podívám se na to a vyrobím čb variantu.

  Úkoly 1. části

  Brainstorming

  Každá skupina dostane libovolný počet nastříhaných lístečků. Každý zapisuje vše, co ho na téma JARO napadne. Vystavíme ve třídě nějaké obrázky týkající se jara, aby měly děti inspiraci. Pak si ve skupině papírky přečtou a vyřadí ty, které se opakují. Ostatní napíší "krasopisně" psacím písmem na barevné papíry - každá skupina má jinou barvu. Co ráno rozvěsit v šatně a u třídy lístečky z přílohy a obrázky? Uvidíme, jestli si všimnou??? Jsi šílená - dobrá.

  Zhodnocení dodržování kritérií práce ve skupině - vybarvení prvního sluníčka.

  Přidělení tematických celků

  Rozdáme skupinám nadpisy - Rostliny, Zvířata, Člověk, Ostatní (každý zahrnuje to, co nepatří do předchozích 3 skupin, např. počasí, měsíce apod.). Žáci roztřídí své lístečky podle těchto nadpisů. Pokud je při třídění ještě něco k jaru napadne, mohou to dopsat na další lístečky. Zhodnocení dodržování kritérií u 2. úkolu - vybarvení sluníčka.  Evokuji mi to obrácenou myšlenkovou mapu, takže bych jim dala ještě nadpis JARO, který by třeba někdo mohl nějak graficky dozdobit (někteří žáci s SPU by v tomto mohli být úspěšní). Pak by si z těch lístků mohli poskládat myšlenkovou mapu.

  Tu mapu by si jen poskládali na lavici či zemi (pro přehlednost), a pak to nalepovali na tu čtvrtku jak je to v tom článku.

  Jarní dopis z přírody

  Skupiny dostanou rozstříhaný text. Text poskládají a nalepí na čtvrtku.

  Každá skupina dostane 1 dlouhý proužek. Žáci musí zvolit reprezentativní větu a přepsat ji na proužek. Pak dostane skupina ještě 1 - 2 malé proužky na doplnění slov, které objevila v textu a nemá je ve svých nápadech.

  Barevné dotvoření plakátů

  A tady bych nechala volnou tvorbu s využitím encyklopedií, internetu, knih apod. Malování, psaní... Výstupem by pak byl plakát každé skupiny na téma JARO rozčleněný podle určitých specifik, které bychom mohly (ale nemusely) korigovat...

  Prezentace plakátů

  Skupiny si připraví prezentaci jednotlivých plakátů: ještě jednou přečtou, co patří pod jejich nadpis, a ukáží obrázky, které žáci namalovali. To znamená, že skupiny budou tvořit tematický plakát? Jedna skupina zvířata, další rostliny atd.? V tom případě to tam nějak musíme zapracovat.

  Úkoly 2. části

  Lidová říkadla aj. - nápady

  Smrt nesem za lesem, nové léto přinesem. Radujte se mládenci s červenými pletenci. Radujte se babky s červenými jabky. Jaký je to mazanec bez koření, bez vajec? Svatý Jiří vstává, zem odmykává, aby rostla tráva, travička zelená, růžička červená, fiala modrá.

  Smrt nesem ze vsi, nové léto do vsi. Vítej, léto, líbezné, obilíčko líbezné.

  Nese, nesu Smrtku k Zelenýmu čtvrtku, až tu Smrtku odnesu, nové léto přinesu. Smrťáka nesem s velikým nosem, do vody ho dáme, nad ním zazpíváme.

  Smrtná neděle, kdes klíče poděla? Dala jsem je, dala, svatému Jiří. Svatý Jiří vstal, pole odmykal, všelijaké kvítí, až se pole svítí, fiala modrá, růže červená.

  Neseme Mořenu, na vrchu červenú, na spodku zelenú, pěknú, pěknú, pěkně přistrojenú, helo, helo!

  Smrt chodí po vsi, má dlouhý vousy, už nemůže choditi, musíme ji nositi, od města k městu nesem nevěstu: jestli nám nic nedáte, tak vám ji tu necháme!

  Byla by i písnička:

  Už jsme tu smrt vynesly, nový léto přinesly, a to nám, a to nám, a to všecko tym jihlavským panenkám. - zvládla bych se ji naučit, vypadá jednoduše...

  Get Adobe Flash player

   

   

  Informace o zdroji:

  MATEJOVÁ, Monika. Metodický portál, Články: „Co si představím, když se řekne jaro?“ [online].26. 08. 2008. [cit.24. 01. 2010.  ]. ISSN 1802-4785.Dostupný z WWW: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/2573/CO-SI-PREDSTAVIM-KDYZ-SE-REKNE-JARO.html.