Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              hodnotili 2 uživatelé

Co si představím, když se řekne jaro?

Stránka naposledy upravena 20:04, 28 Ún 2010 uživatelem Pavlína Hublová

  Verze jako 15:26, 29 Črvec 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

   

  Obsah stránky:

    

   

  Inspiracehttp://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/2573/CO-SI-PREDSTAVIM-KDYZ-SE-REKNE-JARO.html/

  Cíle a výstupy projektu

  Cílem projektu je trénink kooperace a spolupráce ve smíšených skupinách (žáci z 1. a 3. ročníku).

  V první části projektu vzniknou čtyři plakáty zobrazující jarní přírodu, zvyky a činnosti lidí na jaře. Žáci pracují ve skupinách.

  V druhé části projektu se žáci seznámí s lidovým zvykem vynášení Mořeny (Morany), vytvoří společnou Mořenu a přivítají jaro na školní zahradě.

  Úvod do projektu

  Motivace

  • zapálení voničky (cokoli, co bude páchnout můžeme vydávat za vůni jara :-)
  • poslech CD zpěv ptáků nebo shlédnutí videa s jarní tématikou
  • prohlídka jarní "živé" kytičky. mám eventuelně nasušené listy tulipánů

  Žáci hádají, čemu bude projekt věnován.

  Skupiny

  Žáky rozdělíme do 8 skupin (mám 8 žáků, kteří by měli být schopni uřídit skupinu, budeme jim kdyžtak pomáhat). Vyzveme je, aby společně zformulovali, co je pro práci ve skupině důležité a nahlas pak řekli 2 nejdůležitější pravidla. Z navržených napíšeme některá na tabuli pro připomenutí, např.

  • dohodneme se, jak splnit zadaný úkol
  • nehádáme se
  • spolupracujeme ( = pracujeme všichni, nejen nejlepší žáci)
  • nerušíme při práci ostatní 
  • sledujeme čas??? aby se pak nestalo, že to sice budou mít krásně napsané, ale nestihnou vše

  Hodnocení: Za každý úkol, u něhož skupina tato kritéria dodrží, si může vybarvit jedno sluníčko ve formuláři pro sebehodnocení skupiny. Splnění kritérií posoudí žáci ve skupině i učitel, jehož hodnocení je rozhodující (cca 10 min.). Nezměníme tedy obrázek sluníčka? V tom listu je vidím barevná.

  Úkoly 1. části

  Brainstorming

  Každá skupina dostane libovolný počet nastříhaných lístečků. Každý zapisuje vše, co ho na téma JARO napadne. Vystavíme ve třídě nějaké obrázky týkající se jara, aby měly děti inspiraci. Pak si ve skupině papírky přečtou a vyřadí ty, které se opakují. Ostatní napíší "krasopisně" psacím písmem na barevné papíry - každá skupina má jinou barvu. Co ráno rozvěsit v šatně a u třídy lístečky z přílohy a obrázky? Uvidíme, jestli si všimnou???

  Zhodnocení dodržování kritérií práce ve skupině - vybarvení prvního sluníčka.

  Přidělení tematických celků

  Rozdáme skupinám nadpisy - Rostliny, Zvířata, Člověk, Ostatní (každý zahrnuje to, co nepatří do předchozích 3 skupin, např. počasí, měsíce apod.). Žáci roztřídí své lístečky podle těchto nadpisů. Pokud je při třídění ještě něco k jaru napadne, mohou to dopsat na další lístečky. Zhodnocení dodržování kritérií u 2. úkolu - vybarvení sluníčka.  Evokuji mi to obrácenou myšlenkovou mapu, takže bych jim dala ještě nadpis JARO, který by třeba někdo mohl nějak graficky dozdobit (někteří žáci s SPU by v tomto mohli být úspěšní). Pak by si z těch lístků mohli poskládat myšlenkovou mapu.

  Jestli jsem to pochopila, tak bys je nedělila na skupiny k jednotlivým tematickým celkům, ale nechala bys každou skupinu tvořit myšl. mapu JARO a pouze roztřídit papírky podle témat?

  Pak by už jen stačilo, aby svou nalepenou myšlenkovou mapu doplnili nějakými obrázky a bylo by hotovo?! Ne, tu mapu by si jen poskládali na lavici či zemi (pro přehlednost), a pak to nalepovali na tu čtvrtku jak je to v tom článku.

  Jarní dopis z přírody

  Každé skupině dáme lístečky s připravenými tématy k jaru a ty také rozdělí podle nadpisů. Pokud je i při tomto třídění ještě něco k jaru napadne, mohou to opět dopsat na další lístečky. Jestliže se nějaká témata na lístečkách shodují, dají je vedle sebe. Po roztřídění přečtou jednotlivé skupiny všechny své lístečky. Zhodnocení dodržování kritérií u 3. úkolu - vybarvení sluníčka.

  Tohle mi připadá jako úplná zbytečnost. Možná bychom je raději mohly nechat hledat v encyklopediích, časopisech, vytištěných obrázcích (něco bych určitě našla a vytiskla, alespoň čb). Takhle by alespoň procvičili přiřazování textu k obrázkům a opačně. Co ty na to? P.H. Místo tohoto úkolu bych jim dala text Jarní dopis z přírody (učebnice Prvouky 3.třídy). Možná ten text rozstříhat jako puzzle? Po přečtení textu bych je nechala připsat ještě třeba 3 slova na lístečky, na které se dohodnou celá skupina. Nebo vytvořit Dopis jarní přírodě? Nebo Pětilístek na téma jarní přiroda?

  Jarní dopis - souhlasím. Rozstříháme. To zvládnou i ti moji. Mohli by pak dostat jeden delší proužek, kam by mohli opsat zvolenou důležitou větu třeťáci a moji prvňáci by mohli napsat ta slova. Jasně, tak ten originál vymaž.

  Barevné dotvoření plakátů

  A tady bych nechala volnou tvorbu s využitím encyklopedií, internetu, knih apod. Malování, psaní... Výstupem by pak byl plakát každé skupiny na téma JARO rozčleněný podle určitých specifik, které bychom mohly (ale nemusely) korigovat...

  Následující úkoly bych zrušila - až k prezentaci plakátů. Jasně, zruš to. Tou dobou už budeme zrušené i my :)

  Každé skupině dáme jednu čtvrtku A2 s obrysem nějakého písmene ze slova JARO. Skupina s písmenem J si od ostatních vybere lístečky týkající se rostlin, skupina s písmenem A vybere lístečky týkající se zvířat, skupina s písmenem R vybere lístečky týkající se člověka a skupina s písmene O vybere lístečky patřící pod nadpis Ostatní. Jednotlivé lístečky nalepí do obrysů těchto písmen. Pokud se některá témata opakují, nalepí se pouze jednou. Zhodnocení dodržování kritérií u 4. úkolu - vybarvení sluníčka.

  Úkol č. 4 a č. 5 bych spojila hned do jednoho.

  Možná, že bychom tam mohly zamíchat nějaké tematické psaní (text pro tvoje a věty pro moje děti). Nevím, jestli je lepší to takto třídit anebo je nechat udělat písmeno pouze se svých lístečků. Někdo pak bude mít hodně lístečků a někdo naopak málo. Obrázky bych je nenechala nalepit, ale nakreslit samotné. Můžeme jim půjčit knihy s obrázky, budou - li chtít.                                                                            

  To rozdělení skupin podle písmen se mi zdá nelogické - proč R má lístky s člověkem a ne s rostlinami?

  5. úkol (cca 15 min.)

  Rozložíme na nějaký stůl malé černobílé obrázky týkající se jara. Zástupci ze skupin s písmeny J, A, R si půjdou vybrat obrázky, které patří k jejich tématu a které nalepí kolem jejich písmene. Obrázky pak vybarví. Skupina s písmenem O dostane úkol vybrat podle svého uvážení alespoň čtyři nejkrásnější znaky jara. Ty napíše vedle svého písmene a nakreslí k nim obrázek. Zhodnocení dodržování kritérií u 5. úkolu - vybarvení sluníčka.     

  Proč má 4 nejkrásnější znaky jara vybrat skupina O? Proč ne každá skupina napsat 4znaky jara a pak vybrat hlasováním ty 4 nejlepší?

  6. úkol (cca 15 min.)

  Skupiny si připraví prezentaci jednotlivých plakátů: ještě jednou přečtou, co patří pod jejich nadpis, a ukáží obrázky, které žáci vybrali a vybarvili; skupina s písmenem O sdělí a odůvodní nejkrásnější znaky jara. Po přípravě proběhne prezentace. Zhodnocení dodržování kritérií u 6. úkolu - vybarvení sluníčka.    Tohle ještě promyslím, nezdá se mi to.

  Diskuse v kruhu (cca 20 min.)

  Všichni žáci sdělují svůj vztah k jaru a také jak mají přírodu na jaře chránit. Zbytečně dlouhé na 1. třídu a na mé děti s poruchou pozornosti taky.

  Celkové vyhodnocení skupin (podle sluníček), zhodnocení hodiny, pochvala a vystavení plakátů (cca 10 min.).

  Fotografie - plakáty
  1. Fotografie - plakáty
   

   

   

  Úkoly 2. části

  Lidová říkadlaaj. - nápady

  Smrt nesem za lesem, nové léto přinesem. Radujte se mládenci s červenými pletenci. Radujte se babky s červenými jabky. Jaký je to mazanec bez koření, bez vajec? Svatý Jiří vstává, zem odmykává, aby rostla tráva, travička zelená, růžička červená, fiala modrá.

  Smrt nesem ze vsi, nové léto do vsi. Vítej, léto, líbezné, obilíčko líbezné.

  Nese, nesu Smrtku k Zelenýmu čtvrtku, až tu Smrtku odnesu, nové léto přinesu. Smrťáka nesem s velikým nosem, do vody ho dáme, nad ním zazpíváme.

  Smrtná neděle, kdes klíče poděla? Dala jsem je, dala, svatému Jiří. Svatý Jiří vstal, pole odmykal, všelijaké kvítí, až se pole svítí, fiala modrá, růže červená.

  Neseme Mořenu, na vrchu červenú, na spodku zelenú, pěknú, pěknú, pěkně přistrojenú, helo, helo!

  Smrt chodí po vsi, má dlouhý vousy, už nemůže choditi, musíme ji nositi, od města k městu nesem nevěstu: jestli nám nic nedáte, tak vám ji tu necháme!

  Byla by i písnička:

  Už jsme tu smrt vynesly, nový léto přinesly, a to nám, a to nám, a to všecko tym jihlavským panenkám. - zvládla bych se ji naučit, vypadá jednoduše...

  Get Adobe Flash player

   

   

  Informace o zdroji:

  MATEJOVÁ, Monika. Metodický portál, Články: „Co si představím, když se řekne jaro?“ [online].26. 08. 2008. [cit.24. 01. 2010.  ]. ISSN 1802-4785.Dostupný z WWW: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/2573/CO-SI-PREDSTAVIM-KDYZ-SE-REKNE-JARO.html.