Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Grafika - program Malování

Stránka naposledy upravena 20:32, 6 Dub 2010 uživatelem Mgr. Lubomír Šára

  Verze jako 12:06, 24 Črvec 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Rozsah přípravy: 

  Blok třinácti vyučovacích hodin se závěrečnými grafickými projekty.

  Popis přípravy: 

  Motivace:

  S programem Malování jsme se již seznámili v úvodní části Začínáme s počítačem. V této části budeme pracovat trochu víc s jednotlivými nástroji. A protože už umíme pracovat v textovém editoru, spojíme znalosti a rozšíříme si své dovednosti. Pro práci máme připravené dílčí úkoly, které nám umožní pracovat individuálně vlastním tempem a volit nástroje podle svého uvážení. Vždy bychom měli dbát na to, aby práce byla provedena pokud možno co nejvíc precizně. Pracujeme nejen pro sebe, ale mnohé úkoly plníme také pro svůj tým (pexeso), jiné pro menší spolužáky (omalovánky). Rozvíjíme přitom kompetence nejen pracovní, ale také osobnostní a sociální. Některé vytvořené obrázky budeme vkládat do textového editoru a vytiskneme je. Z předešlé části určitě budeme potřebovat umět ukládat práci do svého adresáře.

  Cíle:

  Žák

  • Využívá textový a grafický editor ke zpracování zadaných úkolů.
  • Do své složky ukládá vytvořené soubory, umí je vyhledat, otevřít, přesunout.
  • Používá běžné formáty souborů.
  • Využívá běžné funkce operačního systému.
  • S učitelem komunikuje prostřednictvím internetu.
  • Různými nástroji vytvoří různé obrázky.
  • Z obrázku či fotografie vytvoří přání či plakát vložením vhodného textu.
  • Podílí se na grafických projektech.

  Aktivity:

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období ZV - 5. ročník
  Rozvíjené klíčové kompetence

  k učení - využití různých způsobů a nápadů k dosažení cíle, vlastní hodnocení k posouzení pokroku

  k řešení problému - samostatné experimentování, volba vhodného řešení

  komunikativní - využití elektronické komunikace

  personální - rozvíjení schopnosti spolupráce se spolužáky

  pracovní - bezpečné a dohodnuté postupy

  Integrace průřezových témat mediální výchova - tvorba sdělení
  Výstupy

  Využívá základních funkcí operačního systému.

  Poznává běžné formáty souborů.

  Různými nástroji vytvoří vlastní obrázky.

  K obrázku či fotografii vloží text.

  Spolupracuje na grafických projektech.

  Další odkaz http://malotridka.ic.cz