Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              hodnotil 1 uživatel

Vítáme vás ve školce - 4. týden

Stránka naposledy upravena 13:08, 19 Zář 2009 uživatelem Michaela Gondeková
  Obsah
  Žádné titulky

  Verze jako 10:26, 26 Ún 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Měsíc : září    Týden: 21. - 25. 9. 2009    Třída: I.tř-myšky    Učitelka: Michaela Gondeková

  Téma: VÍTÁME VÁS VE ŠKOLCE

  Podtémata:

  S radostí jde všechno lépe - naučit se správně používat pomůcky a umět je uložit zpět na své místo

  Co se děje kolem nás - umět charakterizovat roční období 2 - 3 typickými znaky

  Klíčové kompetence:

  1/5 - dovede postupovat podle instrukcí a pokynů

  1/4 - aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí

  Dílčí vzdělávací cíle Nabídka denních činností

  Dítě a jeho tělo

  • rozvoj praktických dovedností a uvědomění si vlastního těla
  •  zpěv písní (roční období, ovoce), rytmizace na rytmické nástroje
  • HPH - "Strom", PH - "Kompot"
  • třídění hraček a stavebnic podle určitého pravidla (barva, tvar, velikost,...)

  Dítě a jeho psychika

  • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj tvořivosti
  •  ochutnávka ovoce a zeleniny
  • kolektivní logopedie č.2
  • povídání podle obrázků - roční období
  •  

  Dítě a ten druhý

  • rozvoj komunikativních dovedností verbálních i nonverbálních
   

  Dítě a společnost

  • vytvoření základů aktivních postojů ke světu a k životu
   

  Dítě a svět

  • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
   

  Pobyt venku:

  Pomůcky:

  Doplňující programy a další aktivity:

  24.9.2009 - výlet vláčkem za kamarády z MŠ v Měcholupech

  25.9.2009 - divadlo Most