Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Pozorujeme svět rostlin - 3. týden

Stránka naposledy upravena 18:29, 18 Kvě 2010 uživatelem Michaela Gondeková
  Obsah
  Žádné titulky

  Verze jako 11:50, 26 Ún 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

   

  Měsíc: květen  Týden: 17. 5. - 21. 5. 2010  Třída: myšky Jméno: Gondeková

  Téma: POZORUJEME SVĚT ROSTLIN

  Podtémata:

  Stromy a já - poznat, že i stromy jsou živé a naučit se s nimi zacházet hezky, umět poznat a rozlišit stromy listnaté a jehličnaté

  Klíčové kompetence:

  - má elementární poznatky o světě přírody

  - ví, že není jedno, v jakém prostředí žije

   

  Dílčí vzdělávací cíle Nabídka denních činností

  Dítě a jeho tělo

  • uvědomění si vlastního těla
  • rozvoj a užívání všech smyslů
  • píseň "Na zahrádce pod jabloní"
  • HPH Borovice, Řezání, Strom
  • seznamování s povrchem stromů - různé druhy kůry, listů - rozeznávání hmatem - třídění, přiřazování
  • pohybová hra na stromy

  Dítě a jeho psychika

  • vytvoření základů pro práci s informacemi
  • poznávání a pojmenování některých druhů listnatých a jehličnatých stromů na základě typických znaků - manipulace s karty stromů
  • třídění obrázků - opakování pojmů tolik, kolik, stejně, více, méně
  • příběh Miminka stromů - poslech a diskuse na dané téma (Lesní čarování III. - str. 18)
  • pracovní list - Kdo je navíc (Lesní miničarování - str. 8)
  • pracovní list - strom

  Dítě a ten druhý

  •  osvojení si elementárních poznatků
  • výtvarná hra s průhledným papírem - kůry stromů - obkreslování obr. různých druhů kůry stromů (Lesní čarování I. - 8 - 10 str.)
  • vybarvování obrázků + vyhledávání listů v přírodě
  • hra na strom

  Dítě a společnost

  •  rozvoj estetického vkusu
  • vytváření výtvarných děl na dané téma - prostorová tvorba - strom
  • frotáž listů a kůry stromů
  • omalovánky stromů

  Dítě a svět

  •  seznamování s prostředím, ve kterém dítě žije
  • určování a poznávání stromů na zahradě MŠS
  • hry v parku - mezi stromy
  • zkoumání lupami - jehličí a listy - rozdíly
  • prezentace na IT - na louce a v lese, zaměřená na ochranu životního prostředí

  Pobyt venku:

  - pozorovat odkvétání ovocných stromů

  - zkoumání lupami

  - volné hry na zahradě MŠS

  - tematickou vycházkou do přírody procvičovat a opakovat naučené znalosti

   

  Pomůcky:

  CD, klavír, noty, knihy, lupy, výtvarný materiál, průhledný papír, tužky, omalovánky, pastelky, pracovní listy, obrazový materiál, karty stromů, notebook, IT, misky s vodou, cukr

  Doplňující programy a další aktivity:

  19. 5. - plavání

  21. 5. - hipoterapie

  Fotografie:

  Hry se stromy v parku

  image-icon.PNG

  Obrázky jsou dostupné pod licencí Creative Commons
  88x31.png 

   

  Autor: Michaela Gondeková