Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Bodovací soutěž družstev

Stránka naposledy upravena 16:47, 26 Pro 2009 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky

  Verze jako 10:46, 26 Ún 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

   

  Cíl Celoroční bodovací soutěž žáků třídy rozdělených do soutěžících skupin
  Popis aktivity: Na začátku školního roku rozdělí učitel všechny žáky třídy do skupin o stejném počtu žáků a přibližně stejných matematických schopností. Po celý školní rok učitel zaznamenává bodovým hodnocením od 0 do 2 bodů znalosti jednotlivých žáků. Na konci měsíce vždy sečte  bodové zisky všech žáků každé skupiny a dostane celkovou sumu každé z nich. Pořadí skupin se mění každý měsíc. Není podstatný zisk jednotlivců, ale celkový bodový součet všech žáků ve skupině. Konečným vítězem se stává skupina, která má na konci školního roku nejvyšší součet bodů.
  Potřebný čas: Celoroční soutěž, s průběžným hodnocením na konci kažého měsíce.
  Doporučený věk: Vyšší třídy ZŠ.
  Metodické pokyny pro učitele:

  Je pro učitele náročnější, než bodovaná soutěž jednotlivců. Její předností, že uvnitř skupin se mezi žáky během roku vytvářejí vztahy vzájemné podpory a solidarity. Výsledek skupiny nevytvářejí jen ti nejlepší, ale doslova každý její člen. Proto se ti schopnější snaží pomoci těm slabším a tím pomáhají k lepšímu výsledku celé skupině.  Scházejí se i v mimoškolní době a procvičují učivo  za účelem dosažení co nejlepšího výsledku.

  Soutěž má také řadu problematických momentů, které musí učitel ohlídat. Úspěch záleží na správném vytvoření  ekvivalentních soutěžících skupin. Ale žáci se i přes prázdniny často  změní, takže už počáteční výběr je dost problematický. Dále se mění i v průběhu celého školního roku, takže se i zdánlivě správné rozdělení třídy do skupin ukáže být časem jako nepodařené. 

  Po několika měsících soutěžení se postavení jednotlivých skupin natolik stabilizuje, že se celá soutěž "zamrzne" a stává se pak jenom formální záležitostí. 

  Dalším problémem je stěhování žáků. Někteří během školního roku odejdou, jiní příjdou. Co s  takto oslabenými skupinami? A kam zařadit nově přistěhovaného žáka? Jednou z  možností je složení skupin měnit třeba jednou za čtvrtletí. Nebo ponechat pouze jádro skupiny a zbývající žáky střídat a tam přidat i nově příchozí. 

  Ve skupinách musí být stejný počet žáků, jinak je součet nevěrohodným měřítkem. Není-li to možné, je třeba jako kritérium používat průměrnou hodnotu bodového zisku všech žáků skupiny.

   

   

  Využito v předmětu: Matematika
  Vazby na RVP: Výstupy:
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti:Matematika a její aplikace
  Vzdělávací obory:
  Průřezová témata:
  Odkazy:  http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1509/misto-znamek-body.html/

   

  .