Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Bodovací soutěž družstev

Stránka naposledy upravena 15:42, 26 Pro 2009 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky

  Verze jako 17:59, 3 Bře 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

   

  Cíl Celoroční bodovací soutěž žáků třídy rozdělených do soutěžíích skupin
  Popis aktivity: Na začátku školního roku rozdělí učitel všechny žáky třídy do skupin o stejném počtu žáků aa přibližn stejných matematických schopností. Po celý školní rok učitel zaznamenává bodovým hodnocením od 0 do 2 bodů znalosti jednotlivých žáků. Na konci měsíce sečte  bodové zisky všech žáků každé skupiny a dostane celkovou sumu každé z nich. Pořadí skupin se mění každý měsíc. není podstatný zisk jednotlivců, ale celkový součet všech žáků ve skupině. konečným vítězem se stává skupina, která má na konci školního roku největší součet bodů.
  Potřebný čas: Celoroční soutěž, s průběžným hodnocením na konci kažého měsíce.
  Doporučený věk: Vyšší třídyZŠ.
  Metodické pokyny pro učitele:

  Je pro učitele náročnější, než bodovaná soutěž jednotlivců. Její předností, že uvnitř skupin se mezi žáky během roku vytvářejí vztahy vzájemné podpory a solidarity. Výsledek skupiny nevytvářejí jen ti nejlepší, ale doslova každý její účastník. Proto se ti schopnějí snaží pomci těm slabším a tím pomáhají k lepšímu výsledku celé skupině.  Scházejí se i v mimoškolní době a procvičují učivo  za účelem dosažení co nejlepšího výslečdku.

   Soutěž má také řadu problematických momentů, které musí učitel hlídat. Úspěch záleží ve správném vytvoření poměrně ekvivalentních skupin. Ale žáci se i přes prázdniny často hodně změní, takže už počáteční výběr je problematický. Pak se mění i v průběhu školního roku, takže se i zdánlivě správné eozdělení ukáže být časem jako problematické. 

  Po několika měsících se postavení jednotlivých skupin natolik stabilizuje, že se celá soutěž stává pouhou formalitou. 

  Dalším problémem je stěhování žáků. někteří odejdou, jiní příjdou. co s  tatkto oslabenými skupinami, A kam zařadit nově přistěhovaného žáka? Je možné složení skupin měnit třrba jednou za čtvrtletí, ponechat pouze jádro skupiny a zbývající žáky střídat a tam přidat i nově příchozí. 

  ve skupinách musí být stejný počet žáků, jinak je součet nevěrohodným měřítkem. Není-li to možné, je třeb jako kritérium používat průmětnou hodnotu bodového zisku všech žáků skupiny.

   

   

  Využito v předmětu: Matematika
  Vazby na RVP: Výstupy:
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti:Matematika a její aplikace
  Vzdělávací obory:
  Průřezová témata:
  Odkazy:  

   

  .