Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Bodovací soutěž družstev

Stránka naposledy upravena 11:56, 26 Pro 2009 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky

  Verze jako 11:48, 26 Ún 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

   

  Cíl Stručně popište cíl dané aktivity
  Popis aktivity: Popište samotný průběh aktivity 
  Potřebný čas: Uveďte, jak dlouho trvá v minutách
  Doporučený věk: Rozmezí let (př. 8-9)
  Potřebné pomůcky: Napište pomůcky, které jsou potřeba

   

   

  Využito v předmětu: V kterém předmětu jste aktivitu využili
  Vazby na RVP: Výstupy: Zde napište k jakým výstupům aktivita směřuje
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti:
  Vzdělávací obory:
  Průřezová témata:
  Odkazy: Pokud víte, zde vložte odkazy na stránky Metodického portálu (inspirace, příklad, zkušenost), kde se daná aktivita objevuje.

   

  .