Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

ZŠ Křesomyslova

Stránka naposledy upravena 18:00, 16 Pro 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček
  Obsah
  Žádné titulky

  Verze jako 20:09, 3 Bře 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Ukázka ze žákovské knížky ZŠ Křesomyslova v Praze 4


  Nové žákovské knížky obsahují formulace hlavních cílů (tzv. výstupů) v jednotlivých předmětech a jejich hodnocení a zároveň i klasifikaci zvládnutého učiva.

  Součástí celkového hodnocení je hodnocení „klíčových kompetencí“ - dovednost učit se, řešit problémy, pracovat, komunikovat a být vnímavý vůči sobě i ostatním. V žákovské knížce je i prostor pro sebehodnocení žáka, protože se domníváme, že i to je jednou z důležitých dovedností potřebných pro život.


  Pro hodnocení míry zvládnutí jednotlivých výstupů slouží následující graf:  Je rozdělen na čtyři větší úseky – odpovídají úrovni osvojení určitého výstupu (dovednosti, postoje).


  1. čtvrtina = žák si začíná osvojovat dovednost

  2. čtvrtina = žák si procvičuje dovednost

  3. čtvrtina = žák pracuje cíleně s dovedností

  4. čtvrtina = žák má dovednost osvojenou  Ukázka hodnocení oborových výstupů (2. stupeň):

  ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ)

  Dodržuje pravidla slušného chování při komunikaci


  Formuluje otázku


  Prezentuje přečtenou knihu


  Komunikuje s ostatními při týmové práci


  Připraví si samostatný mluvený projev


  HODNOCENÍ - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

  datum

  učivo

  známka / podpis