Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Animoterapie

Stránka naposledy upravena 11:28, 12 Ún 2011 uživatelem Mgr. Lucie Knotová
  Obsah
  Žádné titulky

  Verze jako 03:44, 28 Zář 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Mezi terapiemi praktikovanými ve speciálně pedagogické praxi zaujímá svým způsobem výjimečné postavení terapie s účastí zvířete- tzv. zooterapie či animoterapie. Výjimečnost těchto terapií lze vysvětlit právě terapeutickým prostředkem, kterým je tady kromě člověka jiný živý tvor. (Valenta a Müller,2007,s.130)

  Animoterapie patřík psychoterapeutickým metodám, které jsou v poslední době stále častěji uplatňovány při výchově a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením. Animoterapií označujeme terapii prostřednictvím zvířat, nejčastěji psa nebo koně. Často používaná je i kočka, ta ale není vždy vstřícná, což může citlivého klienta bolestně zasáhnout. (Müller a kol.,2007,s.279)

  Dalšími hojně používanými zvířaty, která se dají poměrně dobře ochočit,  jsou hlodavci-  myšky, morčata, křečci, králíčci. Mezi další zvířata zajímavá zejména k pozorování patří želvy, hadi, rybičky nebo různí exotičtí obojživelníci a plazi. (Müller a kol.,2007,s.279)

  Zvíře má tu schopnost vyvolat v člověku silné emoce. Prostřednictvím zvířete se snadněji navozuje terapeutický vztah s klienty, kteří jsou uzavření. Tito klienti se dokáží naučit vyjadřovat své emoce, radost a  těšení se na přítomnost zvířete, apod. (Müller a kol.,2007,279)