Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

2. Principy lektora přednášejícího o holocaustu

Stránka naposledy upravena 19:11, 2 Říj 2014 uživatelem Marek_Šlechta
  Obsah
  Žádné titulky

  2. Principy lektora přednášejícího o holocaustu

  Vzhledem ke společenské závažnosti, velké obtížnosti a potřebě ohleduplnosti k mnohým

  dosud žijícím postiženým a jejich rodinám i určité opozice ze strany extremistických směrů,

  zde jmenuji některé principy, které by měl mít lektor přednášející o holocaustu na mysli při

  své práci.

  Jedná se zejména o

  1. Princip věrohodnosti. Ten zaručuje opravdovou přesvědčivost lektora na základě prožité

  zkušenosti.

  2. Princip dobrovolnosti. Svědčí o svobodném přesvědčení zabývat se tématem

  holocaustu osobně.

  3. Princip vlastní osobní zkušenosti. Bez ní nelze disponovat dostatečnou přesvědčivostí.

  4. Princip katarze (nepřeceňovat). Může být vhodným nástrojem ke sdělování slovy nesnadno

  sdělitelných zkušeností.

  5. Princip zodpovědnosti za šíření tématu. Hrozí totiž, že na ně bude zapomenuto.

  6. Princip individuálního růstu každého lektora. Podle jeho možností a schopností.

  7. Princip rozlišení „pravé“ tolerance od „jalové“. Pomůže nám rozpoznat lhostejnost od

  tolerance a fanatismus od altruismu.

  8. Princip citlivosti. Abychom nezraňovali lidi postižené těžkými osudy

  9. Princip vnímavosti a ohleduplnosti. Aby předávané informace byly dostatečně „stravitelné“

  pro naše posluchače

  10. Princip mravnosti. ‚Umožní nám porozumět mnohdy složitým rozhodnutím pod tlakem ohrožení životů lidí

  11. Princip umírněnosti sdělování tragických a krutých informací. Aby naše přednáška spíše

  neuškodila

  12. Princip vize budoucnosti. ‚Upozoňuje nás, že zkušenost holocaustu už nelze vymazat

  ani při plánování budoucích struktur společnosti

  13. Princip vytrvalosti. Tou musí lektor o holocaustu disponovat, aby dlouhodobě vytrval šířit

  obtížné téma

  14. Princip pravdivosti. Abychom zátěž minulosti odhalili a vypořádali se s ní, nezamlčovali

  fakta, byť nepohodlná

  15. Princip spravedlivosti. Abychom se nebáli pojmenovávat a posuzovat události a chování lidí v zájmu vypořádání se s minulostí.

  16. Princip nelhostejnosti. Musíme se chránit proti alibismu a falešné toleranci

  17. Princip nepodléhání zjednodušujícím vzorcům. Uvědomujeme si, že nejsou všichni stejní a

  že při naší práci cokoliv nového je obohacením.

  18. Princip situační etiky. Upozorňuje nás, že teprve v náročné krizové situaci se projeví, co v člověku skutečně je.

  19. Princip lidských práv a svobod. Je deklarovaný a podporovaný od r. 1947 OSN

  20. Princip vnitřní harmonie. Usilujeme o hlubší (širší) harmonii zohledňující i holocaust, který

  všechny předešlé harmonizující tendence pošlapal.

  21. Princip emoční. Chce umístit naše citové prožívání na zřetelné místo. Nestyďme se, když

  pláčeme s oběťmi hromadného zabíjení.

  22. Princip spravedlivého hněvu. Upozorňuje nás na povinnost posuzovat, hodnotit, a dát najevo

  souhlas i nesouhlas. Aby studenti viděli, že každé chování má nějaké konsekvence.

  23. Princip práva na subjektivní prožitek. I když to ostatní vnímají jinak, každý má právo na svůj vlastní vnitřní postoj

  24. Princip svobody. Neustále o něj musíme usilovat, je stejně křehký jako oprávněný

  25. Princip společenství. Zásadní zkušenost lidstva s holocaustem nás nutí uvažovat a

  chovat se pro-sociálně, komunitně.

  26. Princip paměti. Potvrzuje, že je jenom jedna paměť, jen různé přístupy k ní.

  27. Princip otevřenosti. Je příznakem zdravého chování jedince nebo společnosti.

  28. Princip dílčího přístupu. Podle něj je téma holocaustu také součástí našeho života,

  otázkou je, jakou polohu mu tam umožníme .

  29. Princip smrti. Nikdo jej nezná, přesto se k němu vztahuje veškeré naše konání

  30. Princip odpuštění a odpouštění. Můžeme jej pochopit jen se silnou mírou empatie a altruismu, pak se ale dějí velké věci v nás a kolem nás!

  31. Princip včasného a správného rozhodování. Vyzývá nás nejednat pouze pragmaticky, podle

  momentálního prospěchu, ale s ohledem na druhé, spravedlivě.

  32. Princip práva na omyl. Dává nám smožnost se mýlit, přitom ale plně neseme důsledky svého

  pochybení

  Podrobné vysvětlení principů vztahujících se k práci lektora o holocaustu je v příloze č. 7 k této práci.

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova