Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

1.3 Jaké příběhy chybí v české společnosti?

Stránka naposledy upravena 18:57, 2 Říj 2014 uživatelem Marek_Šlechta
  Obsah
  Žádné titulky

  1.3 Jaké příběhy chybí v české společnosti?

  V českém výchovném vzdělávacím procesu chybí následující oblasti příběhů podstatných pro zdravý komplexní vývoj osobnosti mladého člověka žijí1. století v globální společnosti.

  Příběhy Starého a Nového zákona jsou vedle Řeckořímských bájí jsou archetypálními vzory evropské společnosti (viz připravovaný materiál „Proč by se Starozákonní a Novozákonní příběhy měly učit na školách v ČR?“ (Marek Šlechta) pro projekt Bible do škol, o jehož záštitě MŠMT se jedná).

  Příběhy bezpráví jsou příběhy lidí, kteří projevili odvážné postoje a činy v době komunistického režimu. Pořádá společnost Člověk v tísni, o.p.s. v rámci projektu Jeden svět na školách. Příběhy o holocaustu jsou příběhy lidí ohrožených nacistickou zvůlí i těch, kteří jim pomáhali přežít, zpracované literárně, filmově i jinak. (viz brožura „230 hraných filmů o holocaustu“ (Marek Šlechta), obsahující komentovaný seznam filmů s tímto tématem z celého světa). Odkrýváním těchto příběhů se můžeme zúčastnit narativního zvýznamnění holocaustu, které může mít ozdravné účinky pro nás i po společnost!1

  Příběhy o černém holocaustu –

  12 až 15 milionů Afričanů – mužů, žen a dětí – bylo uneseno ze svých domovů v Africe, přinuceno k pochodu tisíce kilometrů k pobřeží, kde byli uvězněni až jeden rok v zajetí v podzemních kobkách. 54 000 lodí s černými otroky v podpalubí přeplulo oceán z Afriky do Ameriky plavbou, která trvala 60 až 120 dní. V Americe pak byli prodáváni do otroctví, děti od rodičů, manželé od manželek, znásilňováni, špatně živeni, přehnaně trestáni, ponižováni, záměrně udržováni v nevzdělání, tvrdě pracující, bez nároku na mzdu, bez naděje na lepší vyhlídky. (American Black Holocaust Museum v Milwaukee, ve státě Wisconsin, založeno Jamesem Cameronem v roce 1988.)

  Příběhy dalších významných osobností moderních dějin, které posunuly svět směrem k porozumění, jako např.
  Móhandás Karamčand Gándhí2 – známý pod jménem Máhátmá Gándhí, který vytvořil a realizoval filosofii nenásilného aktivního odporu vytvořenou kombinací toho nejlepšího z jemu známých náboženství, včetně křesťanství. Tuto metodu používal vždy při podstatných událostech během osamostatňování Indie od Velké Británie.
  Martin Luther King jr.6 - baptistický reverend, který v 60. letech dvacátého století využil tutéž metodu nenásilného odporu během úsilí amerického lidu o rovnoprávnost všech ras. Nejznámější je jeho projev I Have a Dream.
  Albert Schweitzer – teolog, varhaník, filosof, lékař, misionář, který založil nemocnici v Lambaréné v Africe hlavně z prostředků, které obdržel od sponzorů a na svých varhanních turné po Evropě.
  Albert Einstein – fyzik, autor teorie relativity, který protestoval proti jaderným testům a bombám, po válce loboval za jaderné odzbrojení a světovou vládu.
  Matka Tereza – vlastním jménem Agnesë Gonxhe Bojaxhiu pocházející z Albánie, katolická řádová sestra, která založila kongregaci Misionářek milosrdenství, která se nejprve v indické Kalkatě, později na mnoha místech na celém světě, stará o chudé a umírající.
   

  1 HAMAR, E. Vyprávěná židovství. O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit. Vydání první. Praha: Sociologické naklatelství, 2008. ISBN 978-80-7419-004-9. 243 str., str. 222

  2 VALIŠOVÁ A. KASÍKOVÁ, H. Pedagogika pro učitele. Druhé rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. ISBN 978-80-247-3357-9. 456 str.,str. 302

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova