Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

5. Seznam literatury a pramenů

Stránka naposledy upravena 21:39, 2 Říj 2014 uživatelem Marek_Šlechta
  Obsah
  Žádné titulky
  1. Seznam literatury a pramenů

  BIBLE, Písmo svaté Starého a Nového zákona. Ekumenický překlad. Vydání první. Praha: Česká katolická charita, 1985. AA-171,5 VA. 1007 + 283 str.

  HOLÝ, J.; MÁLEK, P.; ŠPIRIT, M.; TOMÁŠ, F. Šoa v české literatuře a v kulturní paměti. První vydání. Praha: Filip Tomáš – Akropolis, 2011. ISBN 978-80-87481-14-1. 312 str.

  FRANKL, V. E.; LAPIDE, P. Bůh a člověk hledající smysl. Přel. Zuzana Burdová. Vydání první. Brno: Cesta, 2011. ISBN 978-80-7295-137-6. 109 str.

  KING, M. L. Odkaz naděje,Vybrané články a projevy. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2012, ISBN 978-80-7419-105-3. 327 str.

  HAMAR, E. Vyprávěná židovství. O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit. Vydání první. Praha: Sociologické naklatelství, 2008. ISBN 978-80-7419-004-9. 243 str.

  HES, M.; HORÁK P.; KALLUS, M. Vyučováním o holocaustu k prevenci rizikového chování (Závěrečná zpráva projektu „Centra vzdělávání a dialogu“). Praha: Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém – česká pobočka, 2012. 177 stran

  ŠIŠKOVÁ, T. Výchova k toleranci a proti rasismu, Multikulturní výchova v praxi. Vydání druhé.Praha: Portál s.r.o., 2008. ISBN 978-80-7367-182-2. 280 str.

  VALIŠOVÁ A.; KASÍKOVÁ, H. Pedagogika pro učitele. Druhé rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. ISBN 978-80-247-3357-9. 456 str.

  KLADIVOVÁ A.; URBANSKÁ B.; KOPOVÁ L.; ŠMÍDOVÁ K.; NÁROŽNÁ K.; Příběh vězně pana Miroslava Šlechty. Pardubice: Obchodní akademie a Jazyková škola, v rámci vzdělávacích projektů Jeden svět a Příběhy bezpráví společnosti Člověk v tísni, 2013. 27 str.ŠLECHTA, M. Seznam (230) hraných filmů o holocaustu, Přehled narativních filmů o holocaustu a co v nich chybí. Pracovní materiál k prvnímu vydání. Praha: Marek Šlechta, 2014. 102 str.

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova