Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

3. Je hraný film vhodný k výuce témat

Stránka naposledy upravena 19:24, 2 Říj 2014 uživatelem Marek_Šlechta
  Obsah
  Žádné titulky

  3. Je hraný film vhodný k výuce témat

  o holocaustu?

  Při přípravě prezentací hraných filmů o holocaustu se nevyhneme otázce o vhodnosti nebo nevhodnosti doporučování a promítání snímků s krutým tématem holocaustu nejen mládeži, ale všem zájemcům o tyto informace. Musíme zvážit míru škodlivosti toho, že se neobeznámení lidé dívají na krutosti v ději příběhu, zejména sympatizujeme-li s oběťmi, takže nás krutosti vůči nim zasahují i emocionálně a podporujeme tím neobjektivní hodnocení. Kromě toho detaily těchto krutých scén jsou de facto vymyšlené, protože vznikly při fabulaci scénáře, takže vlastně podporují záporné hodnocení určité skupiny lidí smyšlenou scénou, což je samozřejmě nežádoucí.

  Dovolím si uvést důvody, které mě vedou k přesvědčení, že přesto většině neinformovaných lidí zhlédnutí vhodné skladby třech až šesti filmů z uvedeného seznamu hraných filmů o holocaustu spíše pomůže k porozumění základních historických událostí holocaustu a ke zdravému postoji k extremismu než aby je zásadně dezorientovala v hodnotových postojích:

  a) Nezanedbatelná část mládeže i jejich rodiče a prarodiče v dnešní době vůbec nebo téměř vůbec nečtou literaturu. Filmy ovšem sledují.

  b) Zvrhlostem, obscénnostem, zvěrstvům a krutostem jsou dnes vystaveni diváci ve zprávách, v akčních filmech, v divadlech a písňových klipech běžně, jejich zobrazování se stalo součástí mediálního i uměleckého sdělení, před čímž by neměli zavírat oči ani vychovatelé, kteří by si přáli, aby naše kultura byla v této oblasti diskrétní. Vezměme na vědomí, že není a že každý divák se s tím musí nějak vypořádat.

  c) Hraný film obsahuje emoční náboj a hodnocení hrdinů, které jsou podstatné pro uspořádání hodnot diváka. Divák nezůstává objektivní, je vtažen do děje a ztotožňuje se s hrdiny příběhu, nachází v něm své místo.

  d) Divák si přitom zůstává vědom, že i když byl film natočen (až na výjimky) podle skutečných událostí, obsahuje fabulované detaily a scény. Ty ovšem nejsou důvodem k neobjektivnímu nebo zkreslenému posuzování hlavní zprávy a smyslu vzdělávání o holocaustu, jsou jen detailem, jehož doplnění má sloužit umělecké přesvědčivosti daného snímku. Divák ví, že tato fabulace odpovídá představě režiséra, který je pod filmem podepsán a většinou má možnost si prověřit jeho kompetenci dříve, než film shlédne.

  V publikaci Vyučování o holocaustu k prevenci rizikového chování uvádějí pomítání hraných filmů jakožto aktivit zahrnutých do Seznamu příkladů dobré praxe v rámci multikulturní výchovy a vzdělávání pro účinnou prevenci rasismu a xenofobie školy:Masarykova ZŠ a MŠ Hnojník, SOU Lišov, VOŠ a SOŠ Varnsdorf a Gymnázium Václava Beneše Třebízského Slaný1.

  1 HES, M.; HORÁK P.; KALLUS, M. Vyučováním o holocaustu k prevenci rizikového chování (Závěrečná zpráva projektu „Centra vzdělávání a dialogu“). Praha: Mezinárodní křesťanské velvyslanectí Jeruzalém – česká pobočka, 2012. 177 stran


   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova