Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

3.2 Příklady témat, kterými je možné se zabývat

Stránka naposledy upravena 19:59, 2 Říj 2014 uživatelem Marek_Šlechta
  Obsah
  Žádné titulky

  3.2 Příklady témat, kterými je možné se zabývat

  Vzhledem k tomu, že společných a zajímavých témat filmů s tématem holocaust jsou řádově desítky a jejich stručné seznámení by přesahovalo kapacitní prostor této práce, je zde jako ukázka přehled tematického výběru hraných filmů pouze podle typu hlavního hrdiny a poté stručný seznam filmů pojednávajících příběhy lidí, kteří pomáhali Židům přežít holocaust (Zachránci a Spravedliví mezi národy).

  Pro rozsáhlý seznam témat filmů o holocaustu jakožto i členění na různé tematické okruhy odkazujeme na připravovanou publikaci Seznam hraných filmů o holocaustu s anotacemi (Marek Šlechta) – viz Příloha č.4 k této práci.

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova