Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

3.1.1 Matice otázek k filmům o holocaustu

Stránka naposledy upravena 19:56, 2 Říj 2014 uživatelem Marek_Šlechta
  Obsah
  Žádné titulky

  3.1.1 Matice otázek k filmům o holocaustu

  V rámci besedy spojené s promítáním filmu by se mohly vyskytnout i otázky, které bychom mohli nazvat problémové, je možné, že na ně budou různě zaměření studenti vyjadřovat odlišné postoje, zpracování filmu připouští někdy i různé výklady. Lektor by měl být na takové otázky připraven, stejně jako na situaci, že nebude otázku umět zodpovědět. V takovém případě je nejlepší to sdělit a oznámit, že co nejdříve odpověď zajistí.

  Některé pomůcky si může připravit lektor sám. Níže uvádím podklad k pracovnímu zadání dotazníku jednotlivcům nebo skupinám. Samozřejmě můžete použít úplně jiný systém otázek, tento je zaměřen na 3 časové vrstvy: čas příběhu, čas výroby filmu a čas dnešního promítání filmu. Porovnání těchto tří časových rovin pro nás i studenty je zajímavé, protože lépe pochopíme, jak jsou stejné události vnímány v různých obdobích poté, co se odehrály a umožní nám určitý nadhled i porozumění pro různé úhly pohledu.

  Studenti se s otázkami seznámí před zahájením promítání a případné nejasnosti si nechají vysvětlit.

  Podstatné jsou zejména otázky, u kterých se bude odpověď lišit u zastánců odlišného názoru.

  O čem film pojednává

   

  Co chtěl režisér filmem sdělit

  Co nám sděluje do příštích dnů?

  Kde se děj filmu odehrává

  Kde byl děj natočen

  Kde by se mohl děj odehrát dnes?

  Kdy se děj filmu odehrává

  Kdy byl film natočen

  Kdy by se mohl děj odehrávat v budoucnu?

  Kdo je hlavní hrdina

   

  Kdo je režisér

  Kdo by byli hlavní hrdinové dnes?

  Proč je toto téma zpracováno tímto způsobem

  Proč byl tento film původně natočen

  Čím vás film zaujal

  Jak film, zapůsobil na vás? Proč?

  Jak film zapůsobil na mladého diváka? Proč?

  Mohl by se něco takového odehrát dnes? Proč?

  Matice otázek k filmům o holocaustu

  Spolupráce se studenty může vypadat následovně:

  A. Studenti se rozdělí na 3 skupiny, každá skupina zodpoví otázky z jednoho sloupce, ve skupině je vypracují a skupiny si pak navzájem sdělí svoje odpovědi.

  B. Studenti se rozdělí na 3 skupiny, každá skupina zodpoví všechny otázky, pak si navzájem sdělí odpovědi a zjistí odlišnosti. Pokud dojde k podstatně odlišným odpovědím, proběhne následně diskuse mezi vybranými reprezentanty každé ze skupin řízená lektorem nebo učitelem.

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova