Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

1. Úloha příběhu v hodnotové struktuře člověka

Stránka naposledy upravena 16:59, 2 Říj 2014 uživatelem Marek_Šlechta
  Obsah
  Žádné titulky

  Nový svět je svět globální pospolitosti. To znamená, že žádný člověk nebo národ nemůže žít sám. Buď se naučíme spolu žít nebo budeme donuceni společně zemřít1

  Martin Luther King

  1. Úloha příběhu v hodnotové struktuře člověka

  V křesťanské, židovské a muslimské tradici i v antické kultuře, indických, čínských, japonských i dalších náboženstvích existují archetypální příběhy, legendy, vyprávění, pohádky, anekdoty a absurdní disputace, které souvisí s identitou těchto národů, umožňují sebereflexi, umisťují do společenského prostoru základní lidské zkušenosti včetně smrti. Obyvatelé Československa se po zkušenosti 2. světové války a během komunismu této tradice oficiálně veřejně zřekli a nahradili ji budovatelskými příběhy, které jakkoli mohly být dobře míněny, zdaleka nemohly pokrýt hloubku všelidské zkušenosti a odpovědět na otázky, které se výše zmíněným kulturám dařilo nacházet tisíce let. Výsledkem je všeobecná komunikační a názorová plytkost většiny české společnosti, nejen mládeže, žalostná nezkušenost s příběhy světových kultur a hledání odpovědí u esoterických směrů typu New Age, které jdou jen po povrchu a snadných efektech. Platí zde ono komické a v tomto kontextu ovšem spíše smutné konstatování, že nejvíce se vydělává na lidské hlouposti.

  #sdfootnote1anc1 KING, M. L. Odkaz naděje,Vybrané články a projevy. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2012, ISBN 978-80-7419-105-3. 327 str.298
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova