Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

1.5 Nové začlenění smrti zpět do příběhu tématem Holocaust

Stránka naposledy upravena 19:10, 2 Říj 2014 uživatelem Marek_Šlechta
  Obsah
  Žádné titulky

  1.5 Nové začleněníik sm smrti zpět do příběhu tématem Holocaust

  Jak z toho ven? Aneb: Kde začít rozmotávat klubíčko příběhů, abychom získali ponětí o novém pohledu a významu smrti, aby v nových dimenzích získala znovu svou důstojnost a smysl a aby příběh se stal mladému člověku opět hodnotovým spolutvůrcem, oporou, poučením, vzpomínkou a pomocí v těžké životní zkoušce nebo fázi?

  Jak ale dosáhnout toho, aby se smrt v našich představách odtabuizovala a přestala být pouhým nepojmenovaným a nekomentovaným produktem nemocnic, léčeben pro dlouhodobě nemocné a domovů důchodců?

  Nezbývá nám než zúčastnit se životního experimentu a začít tuto záhadu odhalovat tam, kde nás zaskočila: v příbězích lidí postižených holocaustem, zkušeností lidstva, při které nenávist, zlo, zášť a zloba dosáhly takových rozměrů, že vykulminovaly bezohledným krutým masovým vražděním milionů nevinných bezbranných lidí, mužů, žen i dětí.

  V dnešní době máme relativně dobré možnosti zdrojů pro studium fenoménu holocaustu na různých úrovních i z různých úhlů pohledu. Na světě je 60 muzeí holocaustu a další organizace zabývající se touto tematikou. Patří k nim:

  - Yad Vashem - World Center for Holocaust Research, Education, Documentation and Commemoration,

  - United States Holocaust Memorial Museum

  - Památník holocaustu Osvětim v Polsku

  - Památník Terezín

  - Institut Terezínské iniciativy

  - Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze

  - Centrum vizuální historie Malach Praha

  - Ústav pro studium totalitních režimů

  Kromě toho výukou na témata holocaustu se dlouhodobě zabývají v České republice organizace jako:

  ICEJ (Křesťanské velvyslanectví Jeruzalém v Praze)9

  Člověk v tísni

  Židovské muzeum v Praze1

  Terezínská iniciativa9

  1 portál holocaust.cz. Institut Terezínské iniciativy ve spolupráci s Židovským muzeum v Praze:,
  www.holocaust.cz

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova