Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

1.1 Příběhy z období šedesátých let a normalizace

Stránka naposledy upravena 17:04, 2 Říj 2014 uživatelem Marek_Šlechta
  • Nemáte oprávnění k zobrazení této stránky - prosím zkuste se přihásit.
Obsah
Žádné titulky

1.1 Příběhy z období šedesátých let a normalizace

V průběhu uplynulého půl roku jsem měl rozhovory s několika desítkami svých vrstevníků z řad přátel, známých, kolegů, rodinných příslušníků i náhodných kontaktů. Ptal jsem se na jejich zkušenost s literárním nebo filmovým zpracováním příběhů od Karla Maye (zejména Vinnetou I, II a III) a od Jaroslava Foglara (zejména Rychlé šípy). Většina z dotázaných, která tyto příběhy znala, potvrdila také jejich velký, mnohdy podstatný přínos pro tvorbu jejich hodnotového žebříčku, pro rozvoj jejich osobnosti. Někteří toto „vyznání“ doplnili poznámkou, že jsou si vědomi, že se nejedná o literaturu hodnotnou, ale spíše rodokapsovou, takže nelze očekávat, že by tomuto jejich subjektivnímu zážitku z jejich „duchovního zrání“ byla společensky věnována nějaká pozornost.

Část dotázaných uvedla také zajímavý vliv románů spisovatele Julese Verna.

Na druhý dotaz: „jakého hrdinu má mladý člověk současnosti“, padala jména hrdinů z akčních filmů, thrillerů a sitcomů, např. Rambo v podání herce Sylvestra Stalone, akční role herce Arnolda Schwarzennegera, Stevena Segala, dále série příběhů spasitelů světa v podobě Supermana, Spidermana, Batmana, agenta Jamese Bonda, Kočičího muže atd. až po hrdiny fantasy příběhů jako Pán prstenu a Harry Potter.

Z uvedeného jsou zřetelné posuny důrazů na některé odlišné hodnoty před 30 – 50 roky a dnes. Zatímco obdivovatel hrdinů Karla Maye se učil zejména čestnému úsilí o spravedlnost, nutné statečnosti při hájení práv slabých nebo bezmocných, přátelství mezi různými národy, vztahu k přírodě a přírodní čisté moudrosti, sebeovládání a vytrvalosti při úsilí o dosažení společenské spravedlnosti a čtenář Rychlých šípů Jaroslava Foglara zejména čest při hře, pomoc slabým a chudým jakožto životní postoj, pravdomluvnost, odvaha, vytváření mikrokomunit, pak tvůrce akčních filmů vytváří vzor individuálního hrdiny, který se může spolehnout jedině na sebe a svoje nadpřirozené schopnosti, většinou dané tajuplným původem anebo nadprůměrným tréninkem. Ideál pospolitosti anebo sdílené spokojenosti zde úplně chybí anebo je potlačen do pozadí. O tom, že v období devadesátých let ustoupily do pozadí tyto hodnoty v naší společnosti, svědčí i skutečnost, že jeden z předních českých politiků, reprezentující ČR v Evropské unii, PhDr. Vladimír Špidla byl v určitých kruzích ironicky přezdíván jako Mirek Dušín, což zesměšnuje jeho i postavu Jaroslava Foglara. O uživatelích této přezdívky to vypovídá: „My už jsme dospělí, už chápeme, že čestná hra je jen přetvářka pro malé děti.“ Zcela zvláštní roli hrají v hodnotové struktuře příběhy Julese Verna, kde u hlavních hrdinů obdivujeme jejich touhu po poznávání nových světů, jež je tak silná, že ani smrtelné nebezpečí je neodradí od cesty do neznáma. Těžko k nim však přirovnáme příběhy Harryho Pottera, který se také pohybuje v pro nás záhadném světě, kde ovšem je „záhadno“ povýšeno nad princip bytí každého, jedinec je jím pronásledován a musí ovládat nadpřirozená kouzla, aby přežil.

Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova