Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Závěr a vyhlášení výsledků

Stránka naposledy upravena 17:35, 14 Črvn 2011 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky

  Zlatá včela Běchary 067.JPGV zakončení soutěže by mělo být hlavní náplní  vyhlášení výsledků. Ty by měly být zpracovány zodpovědně, bez viditelných chyb. Proto je dobré k jejich sestavení použít počítačový program, i když ani ten chybám zcela nezabrání. Program sice sečte správně bodové hodnoty u každého účastníka , ale neovlivní vkládání dat, které může být neúplné, nebo chybné. Proto je dobré výsledky počítat v klidu, nechat si na jejich vydání potřebný čas a několikrát je zkontrolovat. Vkládání dat do programu by měli dělat nejméně dva lidé, aby tu byla vzájemná kontrola. Proto je vhodné výsledky vyhlašovat až po obědě, kdy všechny soutěže skončily a slavnostní vyhlášení je dobrým předělem mezi dopolední soutěžní a odpolední relaxační částí.

      Výsledky vyhlašuje někdo z pořadatelů, ceny předává zpravidla zástupce zřizovatele (ředitel školy, předseda včelařského spolku), nebo některý z význačných hostů, kterého o tuto poctu předem požádáme.

      Scénář vyhlášení je jednoduchý. Neměl by být dlouhý, ale nelze ho ani odbýt několika větami a předáním cen. V úvodu by měl moderátor stručně zhodnotit soutěž, poděkovat za spolupráci pořadatelům i vedoucím zúčastněnýchj kroužků.

  Pak by mělo dojít na jmenovité vyhlášení pořadí účastníků soutěže. Praxe je většinou taková, že se vyhlašuje od posledního místa k těm nejúspěšnějším soutěžícícm. Každý účastník je jmenovitě vyzván, předstoupí před shromážděné publikum a obdrží účastnický diplom, případně nějakou drobnou cenu. Hlavní ceny získává zpravidla nejlepší trojice. Problém je- soutěží-li se ve více kategoriích (mladší a starší žáci a studenti středních škol),  pak je nejlepší vyhlašovat celkové pořadí, bez ohledu na kategorii.

        Na poslední soutěži se nám osvědčil postup, kdy jsme naopak začali vyhlašovat od vítěze a po jednotlivých kategoriích. Nejdříve tu nejvíce sledovanou -  kategorii starších žáků, kde 3 nejlepší postupují do Národního kola. Pak kategorii studentů a nakonec mladších žáků. Vždy nejlepší trojice si došla pro cenu a v pořadí podle umístění si sama vybrala odměnu z vystavených cen,  podle svého uvážení. Ceny jsem nedělili podle věku, každý si mohl vybrat z celé nabídky. Odměnili jsme tak 9 nejlepších,  a pak najednou zbývajícíh 23 soutěžících, kteří se neumístili na nejvyšším místech. Ti dostali stejnou odměnu - propagační předměty a letáčky v připravených sáčích i s diplomem, které jsme předali vedoucímu každého družstva. Zde jsme již žádné pořadí nevyhlašovali a a nechali na vedoucích jednotlivých kroužků, aby dětem sdělili jejich konečné umístění.  

      Tento postup nám velmi zrychlil vyhlašování a chránil ty méně úspěšné před momentem, kdy si měli jít před osataní účastníky pro diplom za umístění v dolní polovině pořadí.

  Soubory 2

  SouborVelikostDatumAutor
   Hodnotící program.xls
  Žádný popis
  27.5 kB17:32, 14 Črvn 2011Oldřich SUCHORADSKÝ
   Zlatá včela Běchary 067.JPG
  Žádný popis
  1333.98 kB08:16, 13 Črvn 2011Oldřich SUCHORADSKÝ