Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Pořadatelský sbor a spolupracovníci

Stránka naposledy upravena 19:46, 12 Črvn 2011 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky

  P1000639.jpgZajištění dobrého pořadatelského sboru, skupiny ochotných lidí, kteří budou ochotni soutěž připravit, ale hlavně budou schopni na dobré úrovní zorganizovat vlastní soutěžní den, je hlavní podmínkou pořadatelského úspěchu akce. Je víc než všechno zajištěné či nakoupené technické vybavení.

      Kolektiv pořadatelů by měl tvořit  skupinu poučených a schopných pracovníků, kteří se rozhodli akci uspořádat a mají zájem na konečném úspěchu. Není důležité, jaký početný bude mít tento sbor, ani jakou kvalifikací budou vynikat jeho členové. Jejich sjednocujícím motivem by měla být spolehlivost, pracovitost a zájem podílet se na konečném výsledku, bez ohledu na osobní prospěch či vlastní zviditelnění.

     Kdo by měl být členem tohoto sboru? Tak určitě zástupce zřizovatele, který je pořadatelem oblastního kola. V našem případě to byla ředitelka školy. Pak vedoucí pořádajícího včelařského kroužku při škole a  zástupce místní včelařské organizace. To je "svatá trojice", bez níž  vše nemůže fungovat.

  Každý z této trojice si pak může přizvat další spolupracovníky, kteří rozšíří počet pořadatelů. Tak ředitel si k sobě určitě přizve vedoucí školní kuchyně, která se postará o občerstvení, další z kolegů učitelů na škole. Vedoucí kroužku může využít někoho z rodičů dětí, zkušeného včelaře a organizace by měla zase přizvat hospodářku (akonoma),. k ekonomickému zajištění akce. Dobré je zainteresovat také starostu obce (města), kde se soutěž pořádá. Nemusí být přímo členem pořadatelské skupiny, ale měl by být k jednání přizván.

  I když kolektivní spolupráce se předpokládá, je vhodné, když skupina bude mít svoji "hlavu" - vedoucího. Může to být kdokoliv s hlavní trojice.

  Skupina se poprvé sejde k rozhodnutí o pořádání a předběřném termínu oblastního kola, a to několik měsíců před termínem soutěže. Pak se schází ke konstruktivním jednáním opakovaně, dle potřeby, nejméně však 1x za měsíc. Dobré vedení soutěže je zárukou optimální organizace a je hlavním předpokladem úspěchu.