Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Náplň jednotlivých schůzek včelařského kroužku

Stránka naposledy upravena 18:16, 19 Srp 2011 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky

       P1020358.JPG                                                                                        

  Na ZŠ v Kopidlně pracuje včelařským kroužek už sedmý rok. Na jednotlivé schůzky používáme Pracovní listy a vycházíme z přehledu náplně schůzek. Pracovní listy každý rok  upravujeme a doplňujeme  s postupujícími změnami v chovatelské činnosti a podle možností a schopností dětí navštěvujících kroužek v daný rok. Náš model není nijak objevný a podobným způsobem pracují i jiné kroužky. Jejich vedoucí mají hodně materiálů takovou práci s dětmi a mnozí neváhají a dávají je k dispozici ostatním. 

  Občas dostávám ohlasy na obsah těchto listů a spoluopracuji s vedoucími kroužků. Vyzývám je, aby své napsané materiály upravili a poskytli ostatním vedoucím ke zveřejnění na těchto stránkách.

   Příkladem takové tvůrčí spolupráce jsou vedoucí z Včelařského kroužku ZŠ Jižní Česká Lípa, kteří pracují s nejmenšími dětmi od 1. do 3. ročníku. Kroužek vede paní Anna Pražská a pan Bc. Miroslav Fikar z místní včelařské organizace.  Kontakty na ně jsou v dolní části stránky v komentářích. Přidejte se k nám  a nabídněte svoje materiály pro informaci i pomoc ostatním vedoucím.

  Další spolupráci nám nabídla paní kolegyně Ludmila PTÁČKOVÁ z Francovy Lhoty, jejíž nápady si můžete prohlédnout a využít na našem webu. Konečně do třetice oceňujeme iniciativní přístup pí. Martiny Lacinové, jejíž metodické materiály rovbněž zveřejňujeme.

  Naše pracovní listy jsou zpracovány podle publikace:  ZAČÍNÁME VČELAŘIT od Libora HANOUSKA, určené k výchově mladých včelařů a vydané nakladatelstvím Brázda v roce 1991.

  METODICKÝ NÁVOD k použití pracovních listů:

  • Pracovní list vyplňují žáci doma individuálně a samostatně. Jeho text dostanou na konci schůzky kroužku a podle svých znalostí ho vyplní (také s použitím internetu), všichni mají k dispozici učebnici L.Hanouska: Začínáme včelařit, další včelařskou literaturu z knihovny kroužku nebo vlastní.
  • Na další schůzce list společně zkontrolujeme, žáci si opraví chyby a doplní ty otázky, na které sami nenašli odpověď.
  • Při další schůzce následuje TEST  pěti (u pokročilých deseti) otázek z obsahu pracovního listu. Testují se významné znalosti z okruhu témat Pracovního listu a test každý rok obměňujeme. Výsledek testu ověří stupeň zvládnutí předložené látky.
  • Cyklus tří schůzek po sobě:  ZADÁNÍ testu, jeho OPRAVA a OVĚŘENÍ znalostí testem ctí zásadu procvičování a opakování obsahu vyloženého textu a pomáhá upevnění znalostí žáků z daného tématu.
  • Učitel má k dispozici text Pracovního listu s vyplněnými správnými odpověďmi na otázky, podle kterého kontroluje samostatné řešení žáků. S dětmi tak může pracovat i méně zkušený včelař, případně učitel, který sám vůbec nevčelaří.
  • Na konci schůzky dostanou žáci nový Pracovní list,  kontrola proběhne na příští schůzce a vše se znovu opakuje ...
  • Systém 10 Pracovních listů naplní schůzky včelařského kroužku od října do konce března, tj. období, kdy se nedá s dětmi pracovat v přírodě a schůzky se konají v uzavřené místnosti. Zároveň je systém dobrou přípravou pro oblastní kolo soutěže Zlatá včela.

  Soubory 3

  SouborVelikostDatumAutor
   DOMÁCÍ PŘÍPRVA -text I.doc
  Žádný popis
  440 kB11:52, 20 Říj 2010Oldřich SUCHORADSKÝ
   KONTROLNÍ TEST č.doc
  Žádný popis
  191.5 kB11:52, 20 Říj 2010Oldřich SUCHORADSKÝ
   Test - ŘEŠENÍ.doc
  ŘEŠENÍ Pracovního listu
  395.5 kB11:52, 20 Říj 2010Oldřich SUCHORADSKÝ